пользователей: 28043
предметов: 12014
вопросов: 223654
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Загальномистецькі закони

1. Мімезис(наслідування) природи

Теорія мімезису:споч в Греції наслідування назив відтворення людських рухів у танцях. Наслідування є сутністю і метою поезії.

Основа мімезису-життєподібність, але не  тотожність.

Аристотель писав про 3 способи мімезису:

-«Автор то веде розповідь збоку, то стає в ній чимось іншим як Гомер»- епос-розповідь наче збоку

-«Автор весь час залишається сам собою і не змінюється»-лірика

-«Автор виводить усіх наслідуваних як дійових, ідеальних»дії, дійові особи-драма(озн-дія)

Арістотель виділяв засоби наслідування- це ритм, слово, гармонія або мелодія, метр або розмір.

Предмети наслідування- це люди, кращі ніж сучасники(трагедія) і гірші ніж сучасники(комедія).

2.Катарсіс-художньо-етична характеристика мистецтва вцілому і літератури зокрема.Вперше це поняття сформував Аристотель. Катарсис- очищення пристрастей через страх і співчуття.

   Мета античної трагедії- катарсіс. У Д.Грецькій філософії катарсіс тлумачився як естетичне переживання, зумовленнням душі від тіла, віл пристрастей та насолод.

     У суч філології катарсіс розуміється як особлива нерідко вища форма трагізму, коли втілення трагічного не пригнічує, а впливає на читача або глядача позитивно.

   Катарсіс у драмат та етичному творі повяз з композицією, з напруженими колізіями.

У поезії(ліриці) катарсіс реаліз через напружену динаміку ліричного сюжету, через образні засоби. Анафора-єдинопочаток.

3.Умовність- центральний закон мистецтва…це і закон і, і озн літератури і літ .художнього образу.

Умовність і образність взаємопов’язані.Є 3 типи умовної образності:

-відвера образність(гротеск)- фантастика

- асоціативна образність(гіпербола, символ, алегорія)

4.Перетворення- умовне мистецтво. У мистецтві закони мімезису і перетворення взаємодоповнюють один одного: мистецтво, наслідуючи дійсність, перетворює її на нову худ. реальність.Фундатором укр. Теорії перетворення вваж. Лесь Курбас.

5.Очуження або одивнення

   В основі цього закону лежить незвичайне, небуденне перетворення об’єктивної реальності у реальність художню.

ЛС-Д:очуження- цілеспрямоване увиразнення митцем худ. образу засобами незвичних осоціаційзадля оновлення світосприйняття.

  Поняття  «одивнення» ввів Б.В.Шкловський у 1914 р. у книзі «Воскресіння слова».Обгрунтування цього закону повяз з іменем Бертольда Брехта, який розглядав очуження як один з універсальних законів мистецтва слова.


хиты: 955
рейтинг:+1
Гуманитарные науки
литература
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь