пользователей: 27952
предметов: 11960
вопросов: 222119
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Мистецтво, його сутність і види

     Мистецтво- це сприймання, осмислення, оцінювання та відображення людино предметів, явищ, процесів і людей реального чи вигаданого світу в худ моделях або худ образах(пізнання світу).

    Одне з головних призначень мистецтва-дозволити людині пізнати себе і змінити себе.

Сьогодні є декілька класифікацій видів мистецтва:

  1. Від часів нім письм і філософ Лесінга та його праці «Лакоон або про межі живопису та поезії»(1776) утвердж поділ м-цтва по відношенні до категорій простору і часу види мистецтва поділ на:
  • просторові(скульптура, живопис, графіка, архітектура)
  • часові(музика, спів)
  • просторово-часові(хореографія, театр , кіно)
  1. Види мистецтва співвідносять зі способами сприймання творів

-слухові(музика, спів, худ. чит)

-зорові(живопис, графіка)

-синтетичні(хореографія, дизайн, цирк)

3. Враховуючи домінування виражально-духовних і зображально-предметних елементів у структурі твору види мистецтва поділ на:

- виражальні(музика, архітектура)

-зображальні(живопис, скульптура)

-зобрадально-вираж або синтетичні(хореографія, театр, кіно)


хиты: 486
рейтинг:0
Гуманитарные науки
литература
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь