пользователей: 28229
предметов: 12116
вопросов: 227945
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Літературознавство як наука. Основні допоміжні літературознавчі дисципліни

Літературознавство- наука про худ л-ру.Література, за словами Валерія Шевчука- це всі витвори людського слова взагалі. Це може бути нац л-ра(література одного народу), л-ра більшої групи народів(словянська,латиноамерик чи всесвітня л-ра)

До складу л-ри входять наукові дисципліни 2 груп:основні  або головні галузі, допоміжні галузі.

Основні- історія л-ри, літер критика, теорія л-ри(ТЛ)

Історія літератури –вивч етапи розвитку нац л-ри і стан розвитку л-ри(франц, америк, за цим принципом складають шкільні програми).

Літературна критика(вміння оцінювати)-встановлює значення худ творів для суч життя народу, вивчає ідейно-худ достоїнства і недоліки цих творів.

ТЛ - розглядає сутність л-ри, її значенн, особл худ форми, визначає принципи аналізу худ твору і розвитку л-ри вцілому.

На Заході до осн літературознавч дисциплін відносять ще компаративістику(порівняльне л-во).

Поетика-найдавніша літературознавч дисципліна.Арістотель

Допоміжні дисципліни- бібліографія(систематизує друковані твори і все, що про них написано), джерелознавство, історіографія літерат.-вивч іст. Розвиток теорії критики та іст л-ри.

Літературознавча палеографія- вивч датовані та недатовані, локалізовані і нелокалізовані пам’ятки пам’ятки писемності.

Евристика- сукупність своєрідних методів і прийомів, які застос у текстології і спрямив на встанов авторства тексту, дослідження прототипів, розкриття та поясненя літерат містифікації.

Літ містифікація- це вид тексту, справжній автор якого приховує своє відношення  до його створення.(Проспер Меріме).

Текстологія- вивч іст тексту його варіантів, визначає авторство, дату, встановлює так званий «канонічний текст», тобто основний, вивірений текст і готує академічні видання творів.


05.11.2014; 15:44
хиты: 824
рейтинг:0
Гуманитарные науки
литература
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь