пользователей: 28048
предметов: 12018
вопросов: 223696
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Основні прояви психіки

Психіка людини складна й різноманітна за своїми проявам. Вирізняють три великі групи психічних явищ.

Психічні процеси:                Психічні стани:                Психічні властивості:

Відчуття                                  Емоційні                           Характер

Сприйняття                            Пізнавальні                     Темперамент

Увага                                        Вольові                            Здібності

Пам'ять                                                                              Спрямованість

Мислення

Уява

Психічні процеси — динамічний відбиток дійсності у різних формах психічних явищ. Психічний процес  має початок, розвиток виробництва і кінець, що проявляється як реакції. Психічні процеси викликаються як зовнішніми чинниками, так і роздратуваннями нервової системи, що йде від внутрішнього середовища організму. Психічні процеси забезпечують формування знань і первинну регуляцію поведінки й діяльності.

Під психічним станом слід розуміти сформований стійкий рівень психічної діяльності, що виявляється підвищеною чи зниженою активності особистості. Кожна розумна людина щодня відчуває різні психічні стани. При одному психічному стані розумова чи фізична робота протікає легко і продуктивно, за іншого — важко й неефективно. Психічні стани мають рефлекторну природу: вони виникають під впливом обстановки, фізіологічних чинників, ходу роботи, часу й словесних впливів.

Психічні властивості особистості – це вищі й стійкі регулятори психічної діяльності. Під психічними властивостями людини слід розуміти стійкі освіти, щоб забезпечити певний якісно – кількісний  рівень роботи і поведінки, типовий для даної людини.

Кожна психічна властивість є наслідком відображуваної та практичної діяльності.

Хоча усі форми та прояви психіки досліджуються окремо, насправді вони пов'язані один з одним і становлять єдине ціле.


хиты: 1023
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь