пользователей: 27938
предметов: 11944
вопросов: 221598
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

летняя сессия:
» Psyhology

15.Наведіть по одному прикладу властивостей відчуттів.

Загальнимивластивостямивідчуттів є якість, інтенсивність, тривалість і локалізація.

Якість - це та властивість відчуття, яка відрізняє його відінших. Якісно відрізняються відчуття одного виду відіншого, а також різні відчуття в межах одного і того ж виду. Прикладами якосте йвідчуттів є різнікольорові тони і відтінки, звуки різноївисоти, різні запахи, смаки і т. ін. Якість кожного відчуття визначається властивістю того об'єкта, який йоговикликає. Кожнийаналізаторвідображає великий діапазонякостей. Образ сприйманнявідображаєпредметнувизначеністьсвіту. Якостівідчуттіввходять як складова до предметної характеристики сприймань.

Інтенсивність відчуттів - цеїхнякількісна характеристика. Відчуттяоднієї й тієї жякостізавждибуваютьсильнішимичислабшими. Інтенсивністьвизначається силою подразника. Кількісна і якісна характеристика подразникатіснопов'язаніміж собою, про щобудемоговорити, розглядаючиосновнізакономірностівідчуттів.

Для кожноговідчуття характерна такожтривалість, щоявляє собою йогочасову характеристику. Тривалістьвідчуттязалежитьвідтривалостідіїподразника.

Відчуттям характерна локалізованість. Цеозначає,що будь-який образ відчуттямаєелементипросторовогорозташуванняподразника. Колір, світло, звук співвідносяться з джерелом. Тактильні, больові, температурнівідчуття - з тієючастиноютіла, яка викликаєцевідчуття. При цьомулокалізаціябольовихвідчуттівбуваєбільшрозмитою і меншточною.

 


06.05.2014; 21:00
хиты: 216
рейтинг:0
Общественные науки
психология
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь