пользователей: 28219
предметов: 12109
вопросов: 227657
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

летняя сессия:
» Psyhology

24-25 Класифікація і види уяви

ЗА СТУПЕНЕМ КОНТРОЛЮ:

– мимовільна уява, якщо створення нових образів не скеровується спеціальною метою уявити ті чи інші предмети, явища, події, образи виникають спонтанно, без докладання певних зусиль і бажанні людини;

– довільна уява, якщо створення нових образів скеровується спеціальною метою їх створення, людина створює образи за власним бажанням, за допомогою вольових зусиль.

                ЗА СТУПЕНЕМ НОВИЗНИ:

– репродуктивна (відтворююча) уява, якщо створення нових образів здійснюється за знайомим алгоритмом, дійсність відтворюється в такому вигляді, в якому вона є в природі;

– творча уява, якщо створення нових образів здійснюється з використанням нових, нестандартних, нетипових підходів, результатом є оригінальні, творчі продукти (художні, технічні, мистецькі).

                ЗА ЗМІСТОМ  ДІЯЛЬНОСТІ:

     – художня уява; - наукова уява; - технічна уява і т.ін.

                Окремим видом уяви є мрія, як створення образів бажаного майбутнього. Від мрії, як уявлення, що прямо або опосередковано впливає на активність людини, треба відрізняти марення, яке, навпаки, понурюючи людину в світ приємних вигадок, відволікає її від дійсності.

    Крайнім випадком мимовільної роботи уяви є сновидіння, в яких образи народжуються ненавмисно і в найнесподіваніших і химерніших поєднаннях. Мимовільною в своїй основі також є діяльність уяви, що розгортається в напівсонному, дрімотному стані, наприклад перед засипанням. Довільна уява має для людини набагато більше значення. Цей вид уяви виявляється тоді, коли перед людиною коштує завдання створення певних образів, намічених їм самим або заданих йому з боку. У цих випадках процес уяви контролюється і прямує самою людиною. У основі такої роботи уяви лежить уміння довільно викликати і змінювати потрібні уявлення.

Відтворююча уява виявляється тоді, коли людині необхідно відтворити представлення об'єкту, якомога більш повно відповідне його опису. З цим видом уяви ми стикаємося, коли читаємо опис географічних місць або історичних подій, а також коли знайомимося з літературними героями. Слід зазначити, що відтворююча уява формує не тільки зорові уявлення, але і дотикові, слухові і т.д. Так, читаючи опис Полтавської битви в поемі А. С. Пушкина «Полтава», ми виразно уявляємо собі гуркоти гарматних пострілів, крики солдатів, бій барабанів, запах пороху.

Творча уява характеризується тим, що людина перетворить уявлення і створює нові не по наявному зразку, а самостійно намічавши контури створюваного образу і вибираючи для нього необхідні матеріали. Творча уява, як і що відтворює, тісно пов'язана з пам'яттю, оскільки у всіх випадках його прояву чоловік використовує свій попередній досвід.


06.05.2014; 21:00
хиты: 876
рейтинг:0
Общественные науки
психология
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь