пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Економіка підприємства

1 Підприємство як суб'єкт господарювання
2 Підприємства як суб'єкти ринкових відносин
3 Організаційно економічні умови функціонування підприємства
4 Зовнішнє середовище господарювання підприємства.
5 Ринок та його інфраструктура
6 Державний регуляторний механізм діяльності підприємства.
7 Пряме державне регулювання діяльності підприємства, економічні важелі
8 Види підприємств, їх організаційно-правова форма.
9 Об'єднання підприємств
10 Управління підприємством основні функції процесу управління
11 Організаційна структура управління підприємством, види та характеристика
12 ТЕМА 2 Напрями та види діяльності підприємства
13 Операційна діяльність підприємства
14 Основні положення теорії організації виробництва. Виробничий процес, типи його організації.Виробничий цикл, його структура, методи розрахунку
15 Методи організації виробництва
16 Мета, функції та завдання матеріально-технічного забезпечення підприємства.
17 Маркетингова діяльність підприємства
18 інноваційна діяльність
19 Поняття та види інвестиційної діяльності діяльності підприємства. Інвестиційний цикл, інвестиційний проект
20 Сутність фінансової діяльності підприємства, принципи та особливості організації
21 ТЕМА 3 Планування діяльності підприємства. Зміст та основні принципи планування діяльності підприємства
22 Поняття, види та систематизація планів підприємства
23 Технологія планування діяльності підприємства
24 Цільові характеристики діяльності підприємства
25 Залежність цілей та стратегій підприємства від стадії його життєвого циклу
26 Побудова дерева цілей
27 Стратегічне планування діяльності підприємства
28 Тактичне та оперативне планування.Система планів економічного та соціального розвитку підприємства, методи планування показників діяльності. Оцінка якості планів підприємства.
29 ТЕМА 4 Планування обсягів виробництва та реалізації продукції підприємства Загальна характеристика та методи вимірювання продукції, яку виготовляє та реалізує підприємство
30 Сутність, показники, та методи вимірювання якості продукції
31 Конкурентноспроможність продукції, сутність, чинники
32 Методи оцінювання конкурентоспроможності продукції. Стандартизація продукції, принципи та сфера застосування
33 Зміст завдання та місце виробничої програми в системі господарських планів підприємств.
34 Інформаційне забезпечення обґрунтування виробничої програми підприємства
35 Методичні інструменти аналізу виробничої програми підприємства.
36 Фактори, що визначають обсяги виробництва та реалізаціїпродукції
37 Планування параметрів виробничої програми: послідовність, методи. Визначення необхідного та можливого обсягів виробництва та реалізації продукції. Умови та критерії оптимізації обсягів випуску продукції у конкурентному середовищі
38 Обгрунтування обсягів реалізації продукції
39 Оперативне виробниче планування обсягів, ритмічності виробництва, та сезонності реалізації продукції. Резерви зростання обсягів виробництва та реалізації продукції.
40 ТЕМА 5 Виробнича потужність підприємства.Поняття виробнича потужність підприємства та його структурних підрозділів. Інформаційна база та послідовність розрахунку виробничої потужності підприємства.
41 Фонд часу роботи обладнання , методика визначення корисного часу роботи обладнання
42 Системи та Методика розрахунку виробничої потужності
05.01.2017; 00:14
хиты: 2458
рейтинг:0
Общественные науки
экономика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2021. All Rights Reserved. помощь