пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

ТЕМА 3. СПОЖИВАННЯ, ЗАОЩАДЖЕННЯ ТА ІНВЕСТИЦІЇ. МОДЕЛІ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ РІВНОВАГИ

Кейнсіанська та неокласична концепції споживання Функція споживання. Споживання як функція доходу кінцевого використання. Функція заощадження. Середня схильність до споживання та заощадження. Гранична схильність до споживання та заощадження. Автономне споживання та чинники, які на нього впливають. Взаємозв‘язок споживання і заощадження. Парадокс ощадливості. Графік функції споживання (C). Графік функції заощадження (S).

Чинники споживання і заощадження, не пов’язані з поточним доходом. Вибір заощаджувачем активу. Ліквідність активу. Форми заощаджень. Національні заощадження. Рівень заощаджень.

Динаміка середньої схильності до споживання. Особливості споживання в Україні у сучасних умовах.

Неокласичні концепції споживання. Теорія життєвого циклу                     Ф. Модільяні, теорія міжчасового вибору споживача І.Фішера, теорія перманентного доходу М.Фрідмена. 

Інвестиції як компонент сукупних витрат. Інвестиційна функція та її графік. Роль інвестицій в економіці. Нестабільність інвестицій. Інвестиції в економіку України. Процентна ставка як чинник інвестиційного попиту. Номінальна та реальна процентна ставка. Процентна ставка і чиста прибутковість інвестицій.

 Автономні інвестиції. Сутність мультиплікатора. Таблична модель мультиплікативного процесу. Модель простого мультиплікатора витрат (Кейнса). Мультиплікативна зміна реального ВВП. Вплив інфляції на мультиплікативний ефект. Вплив інвестицій на обсяг національного виробництва.

Індуційовані інвестиції. Модель акселератора. Модель взаємодії мультиплікатора-акселератора.

Рівновага економічних систем та механізм її забезпечення. Рівновага ринкової економіки.

Передумови та еволюція розвитку неокласичної моделі макроекономічної рівноваги.

Неокласична модель макроекономічної рівноваги: взаємодія ринків ресурсів, товарів, грошей та інвестицій. Гіпотези неокласичної моделі макроекономічної рівноваги.

Ринок ресурсів. Праця як головний ресурс неокласичної макромоделі. Умови рівноваги ринку праці за неокласичною моделлю. Взаємозв’язок рівноваги ринку праці з виробничою функцією. Визначення рівноважного обсягу виробництва.

Ринок товарів. Умови та графічне зображення рівноваги ринку товарів за неокласичною моделлю.

Ринок заощаджень. Вплив процентної ставки на ринок заощаджень. Графічне зображення рівноваги ринку заощаджень

Ринок грошей та його рівновага. Графічне зображення рівноваги ринку грошей за неокласичною моделлю. Сутність класичної дихотомії.

Загальна рівновага неокласичної макромоделі: пояснення системи взаємопов’язаних графіків.

Модель “витрати – випуск” – кейнсіанська модель рівноваги товарного ринку. Заплановані та фактичні витрати. Графічне зображення моделі “кейнсіанський хрест”. Встановлення рівноваги на товарному ринку без державного втручання. Інфляційний та дефляційний (рецесійний) розриви.

Модель “вилучення – ін’єкції”.

 


04.01.2017; 21:46
хиты: 44
рейтинг:0
Общественные науки
экономика
макроэкономика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2021. All Rights Reserved. помощь