пользователей: 28692
предметов: 12200
вопросов: 229973
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» Конспект СПО
» СПО

СПО

1 Нормативно-правове забезпечення правоохоронної діяльності
2 Що розуміється під термінами “судові” та “правоохоронні органи”?
3 Яке співвідношення понять “органи правосуддя”, “органи юстиції”, “правоохоронні органи”?
4 Як взаємодіє курс “Система правоохоронних органів України” з іншими суміжними науками та навчальними дисциплінами?
5 Хто є носієм судової влади в Україні?
6 Яка роль судової влади у правовій державі?
7 Дайте визначення загального поняття влади, державної влади і судової влади.
8 Які органи за законом належать до правоохоронних?
9 Чи передбачена в Україні недержавна правоохоронна діяльність?
10 Які статті Конституції України безпосередньо або опосередковано стосуються даної навчальної дисципліни?
11 Дайте характеристику судової влади в Україні.
12 Який механізм реалізації правосуддя в Україні?
13 Охарактеризуйте судову систему України, її завдання та структуру.
14 Які суди можуть виступати як суди першої інстанції?
15 Назвати суди, що розглядають справи в апеляційному порядку.
16 Розкрийте порядок обрання та призначення суддів.
17 Які конституційні гарантії незалежності суддів?
18 Хто має право зайняття посади судді місцевого суду, апеляційного суду Верховного суду України?
19 Що означає право судді на відставку?
20 Який механізм притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності?
21 Яке місце посідає прокуратура у правовій державі?
22 Які завдання стоять перед органами прокуратури?
23 Назвіть принципи організації та діяльності прокуратури.
24 Які основні напрямки діяльності прокуратури?
25 Що собою становить система органів прокуратури?
26 Які повноваження покладено на Генерального прокурора України?
27 Які заохочення застосовуються до працівників прокуратури?
28 Назвіть види дисциплінарної відповідальності працівників прокуратури.
29 Строки дізнання і досудового слідства.
30 Міжнародного співробітництва при проведенні оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства
31 Поняття та порядок зупинення досудового слідства.
32 Гарантії законності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності.
33 Строки ведення оперативно-розшукових справ.
34 Нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності.
35 Дайте визначення поняття органів внутрішніх справ.
36 Які функції органів внутрішніх справ?
37 Які структурні елементи включає в себе система органів внутрішніх справ?
38 Охарактеризуєте Міністерство внутрішніх справ України.
39 Яка структурна побудова МВС України?
40 Дайте визначення поняття міліції в Україні.
41 Що складає правову основу діяльності міліції?
42 Охарактеризуйте Закон України “Про міліцію”.
43 Яка структурна побудова міліції?
44 Які обов’язки та права міліції?
хиты: 4889
рейтинг:+5
Профессии и Прикладные науки
право
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь