пользователей: 27940
предметов: 11949
вопросов: 221698
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» Конспект СПО
» СПО

Яке співвідношення понять “органи правосуддя”, “органи юстиції”, “правоохоронні органи”?

У  сучасному  стані  система  органів  юстиції  включає:  Міністерство юстиції  України;  Головне  управління  юстиції   Міністерства   юстиції   в Автономній Республіці Крим;  обласні,  Київське  та  Севастопольське  міські управління юстиції; районні, районні у  містах  управління  юстиції;  міські(міст обласного значення) управління юстиції.

Зокрема, органи юстиції виконують такі державні завдання [1]:

1. здійснюють правотворчу діяльність; підготовку пропозицій щодо  проведення в Україні правової реформи;

2. організують роботу з адаптації  законодавства  України  до  законодавства Європейського  Союзу  та   забезпечення   дотримання   принципів   і   норм міжнародного права в процесі нормотворчої діяльності;

3. проводять державну реєстрацію нормативно-правових  актів,  що  стосуються прав, свобод й законних інтересів громадян або мають  міжвідомчий  характер органів виконавчої влади;

4. впроваджують систематизацію та кодифікацію законодавства України;

5. координують правову роботу й правову освіту громадян;  сприяють  розвитку правової науки, формуванню у громадян правового світогляду;

6.  забезпечують  інформатизацію  з  правових  питань   життя   держави   та суспільства;

7. здійснюють примусове виконання рішень судів та інших  органів  (посадових осіб);

8. організують судові та інші експертизи;

9. крім того, органи юстиції  представляють  інтереси  України  як  держави, Президента  України  й  Кабінету  Міністрів  України  в  судах  України  та іноземних державах, міжнародних судових органах і установах;

10. організують роботу нотаріату;

11. забезпечують роботу органів державної реєстрації актів цивільного  стану громадян України.

Під  правоохоронним  органом розуміють державну установу  (або  державну  юридичну  особу),  яка  діє  в системі органів влади й виконує на основі закону державні функції  (владні, організаційно-розпорядчі,  контрольно-перевірочні  тощо)  в  різних  сферах внутрішньої та зовнішньої діяльності Української держави.

Підтримання правопорядку  та  припинення  правопорушень  покладено  на компетентні  державні  органи: прокуратуру,   органи   внутрішніх   справ, податкову міліцію, органи Служби безпеки України.

Під правосуддям розуміється діяльність судів по розгляду  і  вирішенню судових справ. На відміну від правосуддя, судова влада —  це  право  судових органів, яким  вони  наділені  за  законом,  можливість  здійснювати  широкі юрисдикційні повноваження;  правовий  статус  судів,  як  органів  державної влади.

Отже, органи првосуддя, органи юстиції та  првоохоронні  органи  –  цеоргани, які мають визначену законом компетенцію, діють від імені держави.

 

 


хиты: 366
рейтинг:+2
Профессии и Прикладные науки
право
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь