пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» бази даних
» бази даних 2

бази даних

1 ВАР 1 Вибірка даних з допомогою SQL оператора SELECT.
2 Групування та впорядковування даних вибірки, оператори ORDER BY та GROUP.
3 Обмеження даних вибірки.
4 Синтаксис mysql_connect
5 Синтаксис mysql_select_db:
6 Синтаксис mysql_fetch_array
7 ВАР 2 SELECT— оператор мовиSQL
8 Віконна функція ROW_NUMBER()
9 Типи данихSQL
10 ВАР 3 Мова запитів до баз даних SQL:
11 Опишіть оператори CREATE TABLE, DROP TABLE, ALTEP TABLE
12 СУБД Microsoft Access: форми та робота з ними;
13 ВАР 4 Мова запитів до баз даних SQL:
14 Символьні типи даних CHAR(length);
15 Поля змінної довжини TEXT;
16 Двійкові типи даних BINARY;
17 Первинні ключі, прості та складні ключі.
18 Мова SQL використовується при створенні запитів, а також для оновлення і керування реляційними базами даних такими, як MS Access.
19 ВАР 5 alter table table_name rename to new_table_name
20 Техтворення запиту на вибірку в СУБД MS Access. Створення в запиті нового розрахункового поля. Навести приклади.
21 ВАР 6 Додавання даних в таблицю, оператор INSERT.
22 Зміна даних в таблицях, оператор UPDATE.
23 Видалення даних з таблиць, оператор DELETE.
24 Синтаксис умови WHERE. FROM TABLE_NAME WHERE predicate
25 Типи полів в БД Access.
26 ВАР 7 Вибірка даних з допомогою SQL оператора SELECT. Внутрішнє об'єднання таблиць.
27 ВАР 8 Оператор SELECT: перевірка та приналежність діапазону значень, ключове слово
28 ВАР 9 Оператор SELECT:
29 Обрахунок кількості значень в стовпцях, функція COUNT.
30 СУБД MySQL: резервування та копіювання баз даних за допомогою програми mysqldump.
31 Відновлення зарезервованих даних в СУБД MySQL
32 ВАР 10 Оператор SELECT: обрахунок середнього, максимального та мінімального значень в ствпцях.
33 SQL функції AVG, MAX, MIN.
34 2 PHP інтерфейс до бази даних MySQL, функції mysql_connect, mysql_query, mysql_select_db, mysql_fetch_array та їхні аргументи.
35 ВАР 11 102. Мова запитів до баз даних SQL: отримання інформації про базу даних та таблиці, оператори SHOW DATABASES, SHOW TABLES КомандаSHOW
36 СУБД MySQL: програма mysqladmin, спеціальні опції та команди mysqladmin СИНТАКСИС: mysqladmin [OPTIONS] command command...
37 ВАР 12 105. Мова запитів до баз даних SQL: представлення привілеїв, оператор GRANT
38 Відміна привілеїв, оператор REVOKE
39 ВАР 13 Нормалізація
40 СУБД MySQL. Пошук текстових даних за шаблоном
41 ВАР 14 Теоретико-множинні операції реляційної алгебри.
42 СУБД MySQL. Приклади використання оператора HAVING із групуванням даних
43 ВАР 15 Реляційна операція умовного з’єднання відношень
44 УMySQLє вбудованіфункції для обчисленнямінімального імаксимального значень.
45 Обчисленнясереднього значення
хиты: 6917
рейтинг:-1
Точные науки
информатика
Структуры данных
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2021. All Rights Reserved. помощь