пользователей: 27938
предметов: 11944
вопросов: 221598
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» бази даних
» бази даних 2

Операція зміни значень атрибутів у кортежі відношення

 Операція зміни значень атрибутів у кортежах відношення за своєю суттю може бути представлена як композиція операцій вилучення кортежу та включення замість нього нового, сформованого із значень атрибутів, відмінних - від вилученого. Для виконання такої операції необхідно ідентифікувати за допомогою критерію кортеж (кортежі), що підлягає зміні, а також значеня атрибутів, які відрізняються від існуючих. У результаті виконання операції зміни значень атрибутів відношення переходиш у новий стан в якому множина атрибутів залишається незмінною, кількість кортежів також не змінюється, а у складі інформаційного наповнення замість кортежу, значенії атрибутів у якому задовольняє критерій зміни, з'являється кортеж, в якому значення вказаних атрибутів встановлюються такими, як визначено в операції.

Наприклад, з відношення, що у момент часу Т0 має вигляд

R

A1                                    A2               A3               A4

a11                                    a21               a31              a41

a12                                    a22               a32              a42

a13                                    a23               a33              a43

a14                                    a24               a34              a44

a15                                    a25               a35              a45

 

Виконаємо зміну у кортежі, значення атрибута А3 якому дорівнює a33 встановивши нові значення атрибутів А1 і А2 відповідно рівними a16 і a26 результаті отримаємо новий стан відношення

RTI = Update(R, ᴪ,(A1=a16)(A2=a26))

A1                     A2               A3               A4

a11                    a21               a31               a41

a12                    a22               a32               a42

a16                    a26               a33               a43

a14                    a24               a34               a44

a15                    a25               a35               a45

 

  

Білет 18


хиты: 301
рейтинг:0
Точные науки
информатика
Структуры данных
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь