пользователей: 28210
предметов: 12107
вопросов: 227579
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Інформаційні системи і технології

1 1.Сучасне розуміння поняття «інформація».
2 2. Корисність інформації для користувача інформаційної системи.
3 3. Інформаційні ресурси
4 4. Класифікація інформаційних систем управління
5 5. Структура інформаційної системи менеджменту. Підсистеми ІСМ
6 6. Етапи розвитку інформаційних технологій
7 8. Структура економічної інформації
8 9. Методи класифікації та кодування інформації
9 10. Організація позамашинної інформаційної бази
10 11. Організація машинної інформаційної бази. Поняття банку даних
11 12. Етапи проектуваня баз даних
12 13. Моделі даних
13 14. Принципи проектування інформаційних систем
14 15. Поняття життєвого циклу ІС
15 16. Етапи розвитку інженерії програмного забезпечення ІС
16 17. Класифікація CASE-засобів за функціональним призначенням
17 18. Сутність групової роботи та її комп’ютерна підтримка
18 19. Технології підтримки групової роботи
19 20. Системи підтримки групової роботи
20 21. Системи автоматизації діловодства та електронного документообігу
21 22. Системи керування контентом
22 23. Характеристика засобів бізнес-аналітики
23 24. Класифікація засобів бізнес-аналітики (ВІ)
24 25. Сутність і фактори виникнення сховищ даних
25 26. Особливості сховищ даних.
26 27. Компоненти сховища даних
27 28. Види і моделі сховищ даних
28 29. Технологічні засоби оперативного аналітичного оброблення даних OLAP
29 30. Визначення OLAP за тестом FASMI.
30 31. Напрями розвитку технологій бізнес-аналітики
31 32. Поняття штучного інтелекту
32 33. Напрямки досліджень та розробок в галузі штучного інтелекту
33 34. Моделі подання знань в системах штучного інтелекту
34 [<ім’я фрейма> <ім’я слота > <значення слота> <ім’я слота > <значення слота> ...}]
35 відрядження хто <значення слота> куди <значення слота> коли <значення слота> на який термін <значення слота> із ким <значення слота>
36 35. Суть і класифікація експертних систем
37 36. Архітектура експертних систем
38 37. Етапи життєвого циклу експертних систем
39 38. Інтелектуальний аналіз даних (Data Mining)
40 39. Поняття і основні властивості програмних агентів
41 40. Класифікація програмних агентів
42 41. Мультиагентні системи
43 42. Інтегровані інформаційні системи підприємств і організацій
44 43. Види інтеграції інформаційних ресурсів
45 44. Технології динамічної інтеграції інформаційних ресурсів
46 45. Сутність електронного бізнесу
47 46. Класифікація ІС електронного бізнесу за суб’єктами взаємодії
48 47. Класифікація ІС електронного бізнесу за функціональним призначенням
49 48. Моделі електронної торгівлі.
50 49. ІС віртуальних підприємств
51 50. Електронний уряд
52 51.Інформаційна безпека ІС. Види загроз безпеці інформації
53 52. Принципи створення систем інформаційної безпеки
54 53.Засоби захисту інформації.
55 54. Механізми безпеки інформації
56 55. Загальні поняття криптографії
57 56. Криптографічні методи
хиты: 12573
рейтинг:+11
Точные науки
информатика
Информационные науки
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь