пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Політична психологія

1 1. Політична психологія як наука та її роль в системі наук.
2 2. Охарактеризуйте основні структурні підрозділи предмета політичної психології.
3 3. Теоретичне та практичне значення політичної психології в суспільному пізнанні та практиці.
4 4. Витоки та основні етапи формування та розвитку досліджень в політичній психології.
5 5. Еволюція уявлень про психологічні аспекти політичного процесу в епоху Відродження. Просвітництва та Нового часу.
6 6. Основні школи та напрями психології політики XIX - XX століть.
7 7. Політична психологія в сучасній Україні.
8 8. Сучасний стан політичної психології.
9 9. Основні методи та їх класифікація в системі політико-психологічних досліджень.
10 10. Політична соціалізація як механізм становлення та формування політичної культури особистості.
11 11. Людина як суб'єкт і об'єкт політико-психологічних досліджень та практики.Політико-психологічних дослідження
12 12. Індивід, індивідуальність, особистість в політиці, їх психологічні особливості. Роль особистості в політиці.
13 13.Феномен політичного лідерства. Традиції дослідження політичного ИИИІ — психології.
14 14. Теорії політичного лідерства
15 15. Лідерство в українській політиці
16 16. Поняття «образ» та «імідж» в політичній психології
17 17. Ключові параметри образу політика та фактори, що його формують у свідомості громадян.
18 18. Політичний імідж та соціальні очікування мас.
19 19.Поняття та архітектоніка політичної свідомості.
20 20. Традиційно стійке й динамічно інноваційне у психології політичної свідомості.
21 21. Влада як об'єкт політико-психологічного пізнання та участі.
22 22. Суб'єкт та об'єкт влади, їх психологічні характеристики.
23 23. Психологія політичної влади: завдання та методологія дослідження.
24 24. Охарактеризуйте природу та сутність різнополюсних політичних режимів*, тоталітаризму та демократизму
25 25. Розкрийте зміст поняття «психологія демократії»
26 26. Народ і влада: психологічні аспекти взаємодії
27 27. Поняття та структура ментальності в контексті політичної свідомості.
28 28. Засоби створення і спростування іміджу політичного лідера.
29 29. Засоби масової інформації в політико-психологічній інтерпретації іміджу політика.
30 30. Харизма і лідерство в політиці.
20.06.2016; 22:14
хиты: 1852
рейтинг:0
Общественные науки
психология
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2021. All Rights Reserved. помощь