пользователей: 28205
предметов: 12092
вопросов: 227127
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


21. Влада як об'єкт політико-психологічного пізнання та участі.

Об’ємнішого, ширшого поняття, ніж “влада”, немає не лише в політичних науках, політології, а й у буденному житті.

Суспільство тому й називають суспільством, що воно є об’єднанням людей шляхом їх взаємодії та обміну. До перших двох складових додається третя — влада.

Про владу кажуть, її відчувають, коли одна людина бере верх над іншою, коли виконуються воля і розпорядження першої. Тому й визначень поняття “влада” багато. Г. Гегель: “Влада — це привласнення чужої волі”. Б. Рассел: “Влада може бути визначена як реалізація окреслених цілей”. Е. Хемінгуей: “Життя — це гра, кінцевою метою якої є влада”. Подібні висловлювання з’являються тому, що влада є скрізь, де існують усталені об’єднання людей: у сім’ї, виробничому колективі, різних закладах тощо.

Відтак влада взагалі — це здатність і можливість здійснювати власну волю, впливати на діяльність, поведінку, життя людей через авторитет, право, насилля та інші засоби.

Існують такі форми політичної участі людини у політичному житті суспільства:

      • узгодження свого життя, діяльності з органами влади відповідно до основних конституційно-правових норм;

      • участь у виборчих кампаніях, референдумах, формуванні представницьких органів різних рівнів — від місцевих до центральних;

      • участь у демонстраціях, мітингах, пікетуваннях, інших масових політичних акціях;

      • участь у діяльності політичних партій, громадських об'єднань, в інших організованих формах політичного процесу;

      • безпосередня політична діяльність у формах і на посадах, пов'язаних з виконанням функцій представника влади, депутатського корпусу тощо;

      • політична діяльність, яка фактично є для людини основним заняттям, джерелом її існування. Це державні діячі, лідери політичних партій, об'єднань, теоретики-ідеологи та ін.

Влада завжди є ареною найгострішої боротьби між усіма, хто її бажав і бажає, хто її мав і має, позаяк у кожному суспільстві існує величезне розмаїття інтересів, запитів і потреб.

Власне кажучи, влада є особливим видом суспільних відносин, які називаються відносинами влади. Влада — це здатність і можливість здійснювати власну волю, вирішально впливати на діяльність, поведінку людей за допомогою певних засобів, зокрема авторитету, права, примусу, насильства.

Цінності взагалі — це своєрідний об’єкт, що задовольняє потреби пізнання суб’єкта — індивіда, групи, верстви населення, етносу.  Іншими словами, цінність є водночас і властивістю, і об’єктом, що має цю властивість.     Основним засобом політичних дій, спрямованих на досягнення, забезпечення політичних цінностей, є влада.

Політичні цінності — це найвищі принципи, що забезпечують злагоду в суспільстві або окремих його соціальних групах щодо основних цілей і проблем; віра у бажаний і кращий (або найкращий) тип політичної системи, у політичну мету, засоби її досягнення, а також уявлення про них. Політичні цінності мотивують, спрямовують і зумовлюють дії всіх суб’єктів політики, політичного процесу, відтворюють стан, потреби і перспективи розвитку суспільства та його основних соціальних груп, хоча таке відтворення завжди тією чи іншою мірою суб’єктивне, і розуміння суті політичних цінностей різне як для окремої людини, так і окремої соціальної групи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


20.06.2016; 22:14
хиты: 113
рейтинг:0
Общественные науки
психология
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь