пользователей: 27935
предметов: 11943
вопросов: 221596
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


52. Початок українського національного відродження та становлення державницької ідеї в першій половині ХІХ ст.

ПЕРЕДУМОВИ укр. нац. Відродження: 1) гноблення та гніт українського народу з боку Московії та Австрійської імперії; 2) поява "Енеїди" Івана Котляревського (1798 р.) — першого твору нової української літератури, написаного живою народною мовою, який нагадав українцям про славне козацьке минуле України; 3) революція кінця XVIII ст. у Франції, що проголосила «права народів» (це стимулювало інтерес до основних рис своєї спільності таких, як фольклор, історія, мова і література). Дедалі більше європейців приймали ідею про права особи і про те, що носієм суверенітету є народ, а не його правителі. Виникнення та поширення в Європі, у тому числі і в Україні, таких ідей пов'язано з появою нової категорії людей, які ці ідеї народжували. У Східній Європі їх називали інтелігенцією. Вони походили здебільшого з міщан, а також з дрібної шляхти, козаків і селян. В одну цільність об'єднувала інтелігенцію вища освіта. Тому цілком зрозуміло, що вона виникла в містах — насамперед у тих, де були вищі навчальні заклади. Одним із виявів волелюбних прагнень стала поява в Україні таємних політичних товариств, таких як К-М братство(див.питання 50), «Руська трійця». Засновниками товариства «Руська трійця» були студенти Львівського університету  М.Шашкевич, І. Вагилевич, Я. Головацький. За мету вони ставили боротьбу проти національного гноблення, виступали за поширення знань про українську історію, традиції, перетворення української мови на літературну. У 1837 р. гурток видав альманах “Русалка Дністрова”. Майже весь тираж якого був конфіскований. При цьому начальник поліції Львова зазначив “... ці божевільні тут хочуть відродити давно мертвий і похований русинський народ”. У цій збірці опубліковані українські народні пісні, історичні пісні, жіночі, колискові, оригінальні поезії і прозові твори, які усім своїм змістом пробуджували національну самосвідомість укр населення. Це був перший Серйозний виклик поневоленого українського народу колоніальній політиці Австрійської імперії. ОТЖЕ, головна ідея укр. нац. Відродження – відновлення української державності та боротьба проти політичного, соціального та духовного гноблення з боку Австрійської та Московської влади.


15.06.2016; 23:16
хиты: 161
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь