пользователей: 27897
предметов: 11905
вопросов: 220552
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


48. Занепад кримсько-татарської державності в першій половині - середині XVIIІ ст. та її ліквідація. Роль українців у російсько-турецьких війнах XVIIІ ст. та колонізації Північного Причорномор’я.

З другої пол. 17 ст. починається занепад Кримського ханства. Остаточно доля кримсько-татарської держави вирішилася внаслідок російсько-турецької війни 1768-74. За Кючук-Кайнарджійським мирним договором 1774 К.х. було проголошено незалежним від Туреччини. Фактично воно підпало під контроль Росії. У 1783 уряд Катерини II змусив останнього хана Шагін-Гірея зректися влади і виїхати з країни. Кримське ханство перестало існувати як незалежна держава, а його територія була включена до складу Російської імперії. З ліквідацією Кримського ханства було покладено край спустошливим нападам на українські землі татар і турків. Російсько-турецькі війни за чорноморське узбережжя тривали не одне століття. У другій половині XVIII ст. ця боротьба вступила у завершальну стадію. Вона ознаменувалася двома виснажливими війнами- 1768-1774 та 1787-1791 рр. У планах підготовки Росії до війни значне місце належало Україні. На її території створювалися запаси продовольства та фуражу, велися оборонні роботи, готувалися транспортні засоби.З самого початку і до кінця війни 1768-1774 рр. у ній активну участь брало козацтво України. Воюючи у складі російської армії, козацьке військо було однією з найкращих військових одиниць. Війни, які вела Росія з Туреччиною, важким тягарем лягли на плечі народу України. Тисячі людей залучалися до будівництва фортець та оборонних ліній. Зросли податки та інші різноманітні побори. Все це викликало справедливе невдоволення селян та козаків, змушувало їх боронити свою волю. Частина українського населення взяла участь у селянській війні під проводом О. Пугачова. Формування найважливіших особливостей у житті грецьких колоній зумовлювалося присутністю місцевого населення. Рівень розвитку місцевих племен та характер їхніх взаємовідносин з античними державами породжували певні відмінності в історії, економіці та культурі останніх. Це стосується і північнопричорноморських міст, які мали тісні зв'язки з навколишніми племенами. Від характеру відносин з місцевими племенами значною мірою залежали не тільки економіка й політика, а й саме існування північнопричорноморських міст. Усе це наклало своєрідний відбиток на історичний розвиток і культуру античних держав Північного Причорномор'я.


15.06.2016; 22:52
хиты: 209
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь