пользователей: 28040
предметов: 12010
вопросов: 223531
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» {екзамен}

71. Співвідношення понять «культура» і «цивілізація». Типи цивілізацій. Особливості постсучасної цивілізації.

Особливе місце в культурологічних дослідженнях посідає проблема співвідношення культури і цивілізації. Якщо поняття "культура" є складним для розуміння на науковому рівні і добре окреслюється іншими поняттями на буденному рівні, то поняття "цивілізація" в науковому плані і на рівні буденного сприйняття є найбільш неоднозначним. Культура( з лат. – виховання, освіта, розвиток) – у широкому значенні це сукупність практичних, матеріальних, духовних надбань суспільства, які виражають історично досягнутий рівень розвитку суспільства і людини і втілюються в результатах продуктивної діяльності. У вужчому значення – це сфера духовного життя суспільства, що охоплює систему виховання, освіти, духовної творчості. Джерелами культури є суспільна праця, здатна практично і духовно  перетворювати дійсність і саму людину. А цивілізація – це такий рівень і стан суспільства якому притаманний високий злет культури та її ефективне функціонування в усіх галузях суспільства. Цивілізація за суттю – це такий щабель у розвитку суспільства, на якому весь зміст культури розгортається не в потенційному а в актуальному плані. Досить часто поняття культури досить часто ототожнюється із поняттям цивілізації, а в епоху Просвітництва вони часто фігурували як синоніми. Так, поняття “культура” і “цивілізація” мають органічний зв’язок. Але переважна більшість соціальних філософів вважає, що культуру і цивілізацією необхідно розрізняти. Адже, поняття "культура" семантично ширше, ніж поняття "цивілізація", воно застосовується як до невеликого племені (наприклад, культура ірокезів), так і до цілих континентів (наприклад, "культура Європи ").


09.06.2016; 15:35
хиты: 93
рейтинг:0
Гуманитарные науки
философия
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь