пользователей: 28210
предметов: 12107
вопросов: 227579
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

17.Основні риси філософії Середньовіччя: теоцентризм, традиціоналізм, креаціоналізм, провіденціалізм.

Середньовіччя дістаного свого початку розвитку в умовах розкладу рабовласницького суспільства й переходу до феодального ладу. Основною рисою всієї середньовічної філософії від античної, було те,що вона розвивається в межах виключно релігійних уявлень. Основні положення середньовічної філософії:геоцентризм- таке розуміння світу в якому джерелом і причиною всього сущног виступає Бог. Два центральних догмата християн говорять про триєдність бога і боговтілення. Відповідно до першого внутрішнє життя божества є відношенням трьох осіб:Отця,Сина або Логосу,і святого духа. Креаціоналізм- віра в те, що світ, людина та різні форми життя на Землі створені вищою, надприродною силою. Креаціонізм не є цілісною доктриною — існує багато різновидів креаціонізму з різними уявленнями про час акту творіння та різним ставленням до сучасних наукових поглядів на біологічну та геологічну еволюцію. У першому столітті апостол Павло описував строфу 2:24 Книги буття як алегорію, що означала Христа та Церков. Філон Александрійський описував творіння як миттєвий процес, стверджуючи, що вказані в Біблії 6 днів були необхідні для порядку та створення щасливого числа. Августин Аврелій в своїй роботі «Буквальне значення Книги Буття» наполягав, що ця книга вірно описує творіння фізичного світу, але погоджувався з попередниками, що творіння було раптовим, із днями введеними з дидактичних причин, для логічної класифікації. Провіденціалізм- релігійно-філософське спрямування, згідно з яким розвиток суспільства, джерела і рушії його просування та кінцева мета загалом визначаються таємними, зовнішніми у відношенні до історичного процесу силами — провидінням (Богом).Провіденціалізм властивий майже всім релігійним системам, у філософії — багатьом ідеалістичним теоріям, середньовічній історіографії та схоластиці, де історичний процес розуміється як шлях до есхатологічного Царствія Божого. Такі погляди на процеси, яким притаманний розвиток, зокрема історію часто призводять до фаталізму. Традиціоналізм- доктрина, яка твердить, що Бог дав первинне об'явлення людству, яке передається як традиція з покоління до покоління і ця традиція є остаточною основою знання та критерієм правди.


09.06.2016; 15:35
хиты: 28
рейтинг:0
Гуманитарные науки
философия
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь