пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» педагогика
» п

педагогика

1 Генеза терміну «педагогіфка .Обєкт та предмет педагогічної науки
2 Етапи розвитку педагогічної науки
3 Галузі педагогічної науки:коротка характеристика
4 Взвємозвязок педагогіки з іншими науками
5 Я А Коменский та його роль в становленні педагогіки як науки
6 Психофізіологічні основи навчання (задатки, здібності,обдарованість, талант,геніальність, незворотне згасання можливостей ефективного розвитку здібностей)
7 7.Основні концепції розвитку особистості.
8 Методи педагогічних достіджень
9 Спадкоємність, середовище і виховання як фактори розвитку особистості.
10 ознаки процесу навчання
11 Основні категорії дидактики.
12 Приницпи навчання
13 Структура викладення навчального матеріалу.
14 Класифікація методів навчання.
15 Фактори, що впливають на вибір методів навчання.
16 Основні вимоги щодо оптимального поєднання методів навчання
17 Організаційні форми навчання
18 Урок як основна форма організації навчання. Вимоги до уроку.
19 Типи уроків :загальна характеристика . Приблизна схема організації та проведення уроку.
20 Структура уроку засвоєння нових знань.
21 Структура уроку застосування знань, умінь, навичок.
22 Урок узагальнення і систематизації знань
23 Структура уроку контролю знань
24 Структура комбінованого уроку.
25 Нестандартні уроки
26 Види навчання.
27 Традиційна освіта.
28 Проблемне навчання
29 Технологія модульного навчання: основні ідеї, принципи та правила реалізації.
30 Адаптація технології модульного навчання до вітчизняної системи освіти.
31 Критерії оцінювання навчальних досягнень у системі загальної середньої освіти.
32 Види контролю. Переваги та недоліки письмового та усного контролю.
33 Сутність процесу виховання
34 Складові частини виховання.
35 Принципи процессу виховання
36 Методи виховання :загальна характеристика
37 метод вправ
38 Метод прикладу
39 метод примусовості
40 Метод заохочення.
41 Метод переконання.
42 Виховання та самовиховання школярів. Можливості самовиховання.
43 Співвідношення процесів виховання, самовиховання та перевиховання школярів.
44 Я.А.Коменський про щаблі освіти. Вікова періодизація і система шкіл.
45 Система навчання та виховання К.Д.Ушинського
46 Вчення Макаренка про колектив
47 56 Види батьківського авторитету за Макаренком.
48 Система навчання та виховання В.О.Сухомлинського
49 Основні ідеї педагогіки співробітництва.
50 Методична система В.Ф.Шаталова.
51 Педагогічне спілкування: йогов иди, загальна характеристика.
52 Основні концепції формування змісту оствіти.
53 Структура творчого потенціалу педагога.?
54 Ознаки гарної мови педагога.
55 Професійна діяльність учителя.
56 Стилі педагогічного керівництва.
57 Стилі педагогічного спілкування.
12.06.2016; 18:44
хиты: 2956
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2020. All Rights Reserved. помощь