пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» педагогика
» п

п

1 1 Суспільно історичні передумови формування романтизм в єіпропейських літерутрах
2 особливості романтизму як художнього напряму його витоки та естетичні принципи
3 ;Специфіка романтичного світосприйняття.)
4 ;)основні етапи та загальна характеристика романтизму в німеччині
5 Єнська група романтиків)
6 Гейлдельберскьий гурток романтиків
7 Місце братів Грім в історії німецької літератури
8 Соціальна сатира Е.Т.А.Гофмана.
9 Жанр літературної сказки у ттворчості Гофмана (малюк йахес ,Золотий горнець)
10 Малюк цахес гофмана сатирико метаморфічний та філософський зміст
11 житейские воззрения Кота Мурра характеристика образа Кота Мурра проьбелматика композиция
12 гейне як представник пізнього німецького романтизму .поет .мислитель)
13 основні мотиви .особливості композиції «книги пісень» гейне
14 «німеччина .зимова казка» гейне як романтична сатирична поема .обращ автора в поемі)
15 Літературні джерела англійського романтизму (предромантизм , сентименталізм, готичний роман))
16 Творчість поетів «озерної школи» (Водсворт .Кольрідж,Сауті)
17 Естетичні.філософськфі і політичні погляди лекістів.
18 «Лондонська школа» романтиків(Кітс.Лем)
19 Творчість байрона як вияв романтичного світосприйняття .Провідні мотиви лірики
20 Ідейно -художня своєрідність поеми Байрона «Чайльд Гарольд»
21 21 роман Байрона «Дон жуан»(проблематика.поетика)
22 Створення романтичного героя нового типу -бунтаря -індивідуаліста у східних поемах Байрона
23 Естетичні погляди Шеллі
24 Своєрідінсть ліро-епічної .дидактичної поеми «Королева Маб «Шеллі
25 філософсько -драматична поема «Визволдени Прометей»
26 В Скот як творець жанру історичного роману)
27 В Скотт .Звязок його балад і поем з традиціями шотландьсого фольклору
28 Своєрідінсть худоджної системи французького романтизму , питання періодизації
29 Роль Шатобріна у становленні і розвитку романтизму
30 Б Констан і його роман «Адольф»
31 Проблема емансипації в романах Ж Санд
32 Зображення жіночих характерів в романі «Індіана» Ж Санд
33 Роман «Сповідь сина століття» А де Мюссе (проблематика і поетика)
34 Гюго як центральна посатть романтичного руху у франції
35 Естетика В Гюго
36 Передмова до драми «Кромвель» як естетичний маніфест французького романтизму)
37 Історичний роман в Гюго «Собор Паризької Богоматреі «.його філософсько-романтичний характер
38 Специфіка романтизму в США .Хронологічні рамки, періодизація, історичні передумови амриканського романтизму.
39 Цикл романів Ф Купера про Шкіряну Панчоху
40 Новелистьика Е ПО
41 Художня своєрідність і новаторство поезії Е А По
42 Мотиви відчаю , містики, Поетика жаху у творчості Е ПО
43 Фольклорна образність поеми «Пісня про Гайавату» Г У Лонгфелло
44 В Ірвінг як представник раннього етапу американського романтизму, творець американської новели
45 Взаємозвязки романтичних та реалістичних тенденцій у творчості різних письменників
46 46 Соціально-політичні і естетичні передумови реалізму в європейській літературі 19 ст
47 Наукові та філософські передумови розвитку реалізму
48 Реалізм 19 ст і традиції просвітительского реалізму
49 Характерні риси реалізму як літературного напряму
50 Формування реалізму у франції
51 Актуальність роману Стендаля «Червоне і Чорне« Майстерність психологічного аналізу у висвітленні характерів героїв.
52 Роман Стендаля «Пармський монастир» .Італійська тема в романі.
53 Історія створення ,задум та складові частини «Людської комедії»
54 Оноре де Бальзак .Основні етапи творчого шляху. )
55 Викриття буржуазної корисливості в романах Бальзака «Евгенія Гранде» і «Батько Горіо»
56 Ідейна спрямованість роману О Бальзака «втрачені Ілюзії»
57 Зображення французького дворянства та буржуазії епохи Реставрації у повісті О де Бальзака» Гобсек "
58 58 Значення творчості О Бальзака
59 Особливості новелістики Проспера Меріме
60 Образи безкомпромісних людей в новелах «Маттео Фальконе» і «Кармен» П Меріме
61 Полеміка Флобера з романтизмом і тенденційною літературою
62 Проблематика роману «Пані Боварі» Г Флобера
63 Протиставлення житейської прози і романтичних ілюзій в характеристиці і долі Емми
64 Історія виникнення групи «Парнас» , її склад та основні естетичні принципи.
65 Ш Бодлер і його збірка «Квіти Зла»
66 Естетичні та історичені умови формування реалізму в Англії
67 Тема знедолених , проблеми виховання ,дитячі образи в романі «пригоди Олівера Твіста Ч .Діккенса
68 Ідейно -художня своєрідність роману «Домбі і син» Ч Діккенса . Образ містера Домбі як ідейно -філософський стрижень роману.
69 Ч Діккенс і чартизм
70 Еволюція естетичного світогляду В М Теккерея
71 Ярмарок марнославства «-вершина творчості В М Теккерея. Проблематика та поетика роману.
72 Особливості типізації в «Ярмарку марнославства « В М Теккерея
73 роман «Мобі Дік або білий кит» Г Мелвілла.Жанрові особливості твору як філософського роману-притчі.
74 Образ головної героїні у романі «Джейн Ейр» Ш Бронте
75 Ідейно-художня проблематика роману Е Бронте «Грозвоий первал»
76 Аболіціоністська література 50-60 років у США
77 Творчий шлях Г Бічер Стоу
78 Проблематика й образи роману Г Бічер «Стоу «Хижа дядьки Тома»
79 Історія створення збірки «Лится трави» Уітмена .Основні мотиви та композиція збірки.
80 Літературний процес у Німеччині 1830-1860 років»
08.06.2016; 22:36
хиты: 5148
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2020. All Rights Reserved. помощь