пользователей: 27948
предметов: 11956
вопросов: 222061
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» історія

історія

1 Давня історія та культура України.Трипільська цивілізація
2 Давні кочові народи на території сучасної України
3 античні міста-держави північного причорномор'я;
4 Походження і розселення слов'ян.східнослов'янські союзи племен.
5 Язичницька культура східних слов'ян
6 Утворення та розвиток Київської Русі у IX-X ст.
7 К.Р. за часів Володимира Великого та Ярослава Мудрого
8 Запровадження християнства у Київській Русі, його вплив на духовну культуру.
9 Розвиток писемності, освіти та літератури в добу Київської Русі.
10 Архітектура Київської Русі.
11 Монументальний живопис та іконопис
12 Роздробленість Русі.Перші згадки етноніма “Україна”
13 Монгольська навала.
14 Культура Галицько-Волинського князівства.
15 Українські землі в складі Литви та Польщі
16 Виникнення укр.. козацтва, етнічний склад козацтва. Утв.. Запорізької Січі.Роль Запорізької Січі в історії України
17 Поширення гуманістичних ідей в духовній культурі ренесансу
18 Пересопницьке Євангеліє - визначна пам’ятка староукраїнської мови
19 Брестська (1596 р.) церковна унія та її наслідки. Полемічна література
20 Козацько-селянські повстання 1620-1630-х рр.
21 П. Сагайдачний і його доба.
22 Православні міщанські братства
23 Розвиток освіти 16-17 ст.Острозька Академія
24 Книгодрукування у 16-17 ст.Острозька біблія
25 Архітектура і образотворче мистецтво доби Відродження
26 Національно-визвольна війна під проводом Б.Хмельницького (1648 - 1657 рр.). Утворення козацько-гетьманської держави
27 Козацько-гетьманська держава у 2-й пол. 17 ст. Руїна
28 Гетьман І.Мазепа та його доба.
29 П.Орлик. Конституція Орлика.
30 Гайдамацький і опришківський рух. Коліївщина.
31 Обмеження та ліквідація козацько-гетьманської державності у ХVІІІ ст. ЗнищенняЗапорозької Січі.
32 Усна народна творчість у 17-18ст. козацькі літописи
33 Українське бароко вархітектурі та образотворчому мистецтві.Архітектурні памятки доби козацького бароко,рококо,класицизму
34 музична і театральна культура 16-18 ст
35 Києво-Могилянська академія -визначний центр освіти і науки.
36 Українські землі у складі російської і австрійської імперій(18-20 ст)
37 національно-культурне відродження.руська трійця.кироло-мефодіївське братство
38 Архітектура і мистецтво у 1 пол ХІХ ст.
39 Література, музика, театр на прикінці XVIII- поч. XIX ст.
40 Соціально-економічний розвиток Надніпрянщини.
41 Громади та їх роль у розвитку української культури.наступ царизму
42 Суспільно-політичне життя та національний розвиток у західноукраїнських землях.
43 суспільно-політичне життя в зх-укр землях в 2-1-й пол 19-поч 20 ст.
44 Архітектура, література, мистецтво 19-20 ст
45 музична і театральна культура 19-20 ст
46 розвиток освіти і науки 19-20 ст
47 перша світова війна і україна
48 створення та діяльність УЦР. проголошення УНР
49 російська-українська війна 1917-1918р. бій під крутами
50 укр. держава Скоропадського
51 директорія унр та зунр. акт злуки
52 боротьба за укр. землі 1919-1921рр причини поразки
53 розвиток укр культури в 1917-1920
54 радянська україна в 20-30 рр.утвердження тоталітарного режиму
55 національно-культурне будівництво у 1920-х. українізація
56 сталінська індустріалізація та колективізація.голод 1921-1923
57 “Розстріляне відродження”. Репресії 1930 -х рр. в Україні.
58 Західноукраїнські землі у складі Польщі, Румунії та Чехословаччини оун карпатьська Україна
11.06.2016; 23:24
хиты: 759
рейтинг:0
Гуманитарные науки
история
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь