пользователей: 21241
предметов: 10456
вопросов: 177505
Конспект-online
зарегистрируйся или войди через vk.com чтобы оставить конспект.
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» АМА

Послідовність сегментування на морфи

Четвертий етап –сегментація тексту на морфи.

Якщо у процесі АМА машині задавалися правила належності словоформ до певного граматичного класу та підкласу, то при морфному сегментуванні задаються правила членування у межах словоформи на морфи. Сегментація відбувається у такій послідовності.

Сегментація починається з перетрансляції за спеціальним алгоритмом буквеного запису у спрощений фонемний, який ураховує тільки позиції йотованих я,ю,є,й:здійснює перезапис й j, апостроф j.

Ця процедура є обов’язковою, тому що вона уможливлює відображення явищ, які відбуваються на морфемних швах: діяти дівати  фантазія фантазіjа безправ’я безправна без’язикий безjазикий

 

Не беруться до уваги: пом’якшення та напівпом’якшення (крім графічно позначеного: біль).

 наголос у словоформах, тому що аналізується звичайний текст, у якому відсутній наголос.


хиты: 197
рейтинг:0
Гуманитарные науки
лингвистика и языки
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2016. All Rights Reserved. помощь