пользователей: 28040
предметов: 12010
вопросов: 223531
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» АМА

Контекстний аналіз, його застосування в прикладних системах

             Контекстний аналіз (КА) – це визначення мовленнєвих умов, у яких реалізується актуальне значення досліджуваної мовної одиниці. В основу КА покладено твердження про те, що багатозначні елементи мови в контексті функціонують у своїх конкретних значеннях.

             Об’єкти: фонеми; морфеми; слова; словосполучення; речення.

                Запозичено Прикл. лінгв. стосовно розмежування слів.

                Вихідною операцією КА є визначення обсягу розпізнавального контексту, необхідного і достатнього для ідентифікації значення одиниці. Розпізнавальними вважають контексти, які постійно повторюються для того самого значення елемента і ніколи – для інших його значень.

Використовується для:

  • вивчення дистрибуції одиниці;
  • вивчення порядку розташування окремих частин речення між собою (аранжування).

 


хиты: 538
рейтинг:0
Гуманитарные науки
лингвистика и языки
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь