пользователей: 28037
предметов: 12007
вопросов: 223477
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» АМА

Встановлення парадигматичних класів англійського дієслова

Pres. Ind. 3person Sing – s;

     В часовій формі Present Simple можна виділити 4 основні парадигматичні класи:

  1. До першого парадигматичного класу належать усі дієслова, до яких у третій особі однини додається просто закінчення s: to read (читати)  – reads
  2. До другого парадигматичного класу належать усі дієслова, до яких у третій особі однини додається закінчення es: а) якщо основа дієслова закінчується на на - s, - ss, - sh, - ch, - tch, - x: to dress  - dresses to wash  – washes

 б) якщо основа дієслова закінчується на – о: to go  -  goes

  1. До третього парадигматичного класу належать дієслова, які закінчуються на букву у. Якщо слово закінчується на букву у і перед нею стоїть приголосна, то у третій особі однини буква “у” змінюється на” і” та додається закінчення es: to study  – studies
  2. До четвертого парадигматичного класу належать усі дієслова, які закінчуються на приголосну букву f. Якщо дієслово закінчується на літеру f, то у третій особі однини при додаванні закінчення es, літера f змінюється на літеру v: to leaf (гортати) – leaves

 


хиты: 323
рейтинг:0
Гуманитарные науки
лингвистика и языки
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь