пользователей: 27952
предметов: 11960
вопросов: 222119
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» АМА

Парадигматичний клас

         У попередній темі згадувався термін парадигматичний клас, під яким розуміємомножину слів з однаковим характером відношень між основою вихідної форми й основами інших словоформ парадигми, а також з однаковим набором кінцевих афіксів.Різні парадигматичні класи–це різні моделі формотворення.Запарадигматичними класами стоять певні набори реальних фонемних та морфолого-синтаксичних змін, які відбуваються у процесі формотворення. При визначенні парадигматичного класу працюють дві диференційні ознаки:

  • флективний набір;
  • графемні зміни, які відбуваються у процесі словозміни.

 

                Кожному слову, що має словозміну, приписується парадигматичний клас, для якого здійснюється розгортання парадигми за спеціальними машинними правилами, які зв’язують інформацію двох таблиць (таблиці основ з номером парадигматичного класу і таблиці змінної частини словоформ, що відповідають номеру парадигматичного класу) і приписують відповідну граматичну інформацію. Зворотна процедура, коли за словоформою треба вивести вихідну форму, передбачає інші машинні правила: текстова словоформа, синтезована з двох таблиць, одержує за відповідним кодом вихідну форму.

                Позитивною рисою цього підходу є те, що автоматичний словник створюється раз і назавжди, його можна лише поповнювати новими словами і цей процес, якщо програмне забезпечення за рівнем відповідає якості лінгвістичного, полегшується автоматизованою процедурою присвоювання коду парадигматичного класу, за якою шляхом підбору однієї-двох форм з наявних автоматично вписується у словник номер парадигматичного класу.

 


хиты: 304
рейтинг:0
Гуманитарные науки
лингвистика и языки
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь