пользователей: 28032
предметов: 12003
вопросов: 223398
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» АМА

Лематизація, засади створення лематизатора, його застосування в прикладних системах

             Зведенню словозмінних форм до вихідної, словникової (нормалізація словникової форми, лематизація) у літературі приділяється велика увага, і це зрозуміло: для більшості застосувань важливо представити текст як послідовність лексем у їх канонічній формі, яка потім ураховується і при індексуванні або реферуванні, і при різного роду лексичному або смисловому аналізі тексту. Однак у низці задач, наприклад, при укладанні частотних словників, доцільно мати угруповання всіх форм слова під словниковою формою, яка є вихідною, заголовковою у словниковій статті.

             Існує немало спроб лематизації, усі розробки можна розділити на дві групи залежно від покладеного в основу принципу: аналіз лише графемної структури слова або вихід за межі слова – залучення словникової або контекстної інформації.

 


хиты: 484
рейтинг:-1
Гуманитарные науки
лингвистика и языки
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь