пользователей: 29949
предметов: 12312
вопросов: 233113
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

історія зарубіжної та української культури

1 Етапи розвитку культури Стародавньої Греції
2 Міфологія Стародавньої Греції ЇЇ формоутворююча роль для давньогрецької культури. Найголовніші божества.
3 Відмінності у розвитку грецької культури на відмінну від давніх держав Сходу(не впевнена, проте іншого не знайшла)
4 Давньогрецька література, театр, музика архітектура (три основних архітектурних ордери (доричний, іонічний, коринфський). Найвідоміші архітектурні споруди. Храм Зевса в Олімпії. Храм Посейдона в Луканії. Парфенон. Храм Афіни Переможиці. Скульптура класики (Мирон, Поліклет, Фідій).
5 Зародження філософія як наукової теорії. Геракліт. Сократ. Платон. Аристотель. Інші наукові знання (Геродот,Евклід, Піфагор, Архімед).
6 Піфагор, Евклід, Архімед - засновники математики: геометрії, оптики, гідростатики.
7 Геродот
8 Евклід
9 Піфагор
10 Архімед
11 Етапи становлення і розвитку культури Стародавнього Риму. Мілітаризація римської культури.
12 Вплив міфологічної системи на культуру Стародвнього Риму.
13 Поезія Стародавнього Риму. Катулла. Горацій. Овідій.
14 Нові архітектурні рішення у Стародавньому Римі - амфітеатри (Колізей). Пантеон - храм всіх богів. Фрескове малярство. Виникнення театрального мистецтва в Римі.
15 Наука (Сенека, Тіт Лукрецій Кар, Страбон, Гален, Плутарх, Тацит). Створення юриспруденції - значущий і оригінальний внесок Стародавнього Риму в світову наукову традицію. Римське право.
16 Характеристика епохи Відродження - періоду в історії культури Західної Європи.
17 Гуманізм як ідеологія Ренесансу.
18 Типологія, періодизація та характер культури Відродження.
19 Специфіка культури доби Відродження
20 Італійське Відродження
21 Північне Відродження
22 Третій тип ренесансних культур
23 Леонардо да Вінчі - засновник нового етапу розвитку мистецтва. Внесок у науку. Досягнення у сфері мистецтва (живопис, скульптура, музика).
24 Матеріальна культура Київської Русі. Традиція східнослов'янськихплемен - основа культури Київської Русі. Язичницький та християнський періоди розвитку культури держави.Загальна характеристика архітектури. Візантійський стиль (хрестово-купольний тип храму). Церква Богородиці (Десятинна), Київський Софійський собор, ансамбль Києво-Печерської лаври, Золотоверхий Михайлівський собор. Оборонні споруди. Замкова архітектура.
25 архітектура
26 Софіївський собор у Києві
27 Фортифікаційні споруди.
28 Мозаїка, фреска, іконопис та книжкова мініатюра - провідні жанри образотворчого мистецтва Київської Русі. Живопис. Вимоги до іконографічних схем. Мозаїчна Богоматір-Оранта. Декоративно-прикладне мистецтво - вироби з дерева, металу, кістки, каменю, глини. Подвійна роль творів прикладного мистецтва - прикраси та амулети. Поширена техніка ювелірних виробів. Образотворче мистецтво. Провідними жанрами образотворчого мистецтва Київської Русі були мозаїка, фреска, іконопис та книжкова мініатюра.
29 Декоративно-прикладне мистецтво.
30 Музика.
31 Культурна політика радянської влади у 1920-30-х рр.
32 Ленінська теорія культурної революції.
33 Ідейно-естетичні принципи соціалістичного реалізму.
34 Основні тенденції культурного розвитку в 20-ті рр. Кроки влади.
35 Осередки культурного життя в Україні.
36 Наслідки патерналiстської полiтики в культурній сфері та браку конкуренцi в мистецькому середивищі. Патерналiстська полiтика. Брак конкуренцiї в мистецькому середовищі призвів до одноманітності.(це все, що вдалось знайти).
37 Особливості розвитку української радянської культури у 1920-30-х рр.
38 Основні тенденції культурного розвитку в 20-і рр.:
07.06.2016; 00:30
хиты: 1585
рейтинг:0
Общественные науки
культурология и науки об этносах
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2019. All Rights Reserved. помощь