пользователей: 28043
предметов: 12014
вопросов: 223654
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

4.Східна Азія наприкінці традиційної епохи.Сучасна історична наука про Східну Азію наприкінці традиційної епохи. Східна Азія: традиційна структура та колоніалізм.

Європейський еталон у той час був якщо і не прапором, то у всякому разі надійним орієнтиром для можновладців. І хоча структура в цілому зазвичай чинила опір реформам (уособленням опору були, як правило, релігійні кола, спиралися на консервативну масу селянства), це опір порівняно легко долалося, особливо в колоніях, де політична влада перебувала в руках колонізаторів. Як в колоніях, так і в інших країнах Сходу здійснювалися конституційно?демократичні перетворення за європейським зразком, створювалися законосовещательные поради або парламенти, починала реалізовуватися процедура демократичних виборів. Словом, друга половина ХІХ ст. була в деякому сенсі часом надій на те, що з традиційною структурою Сходу впоратися порівняно легко і що в результаті ряду реформ і вмілій адміністрації Схід впишеться в європейські стандарти або, у всякому разі, легко змиритися з тією роллю, яку він здавна грав в масштабах світового ринку, а може бути, і доб'ється більшого на шляху економічного розвитку. Ілюзія такого роду багато в чому пояснюється тим, що в XIX ст. Схід ще не був пробужден, що від його імені виступали нечисленні прошарки соціальних верхів, які знаходили спільну мову з колоніальною владою.

Ситуація стала змінюватися до кінця XIX ст. і особливо на початку XX ст. Найменше це було помітно в колоніях, де йшов безперервний процес перетворень, а адміністративна влада була у руках колонізаторів. Правда, і тут перетворення супроводжувалися опором пробуждавшейся традиційної структури, все гостріше ощущавшей своє кризовий стан і мобилизовывавшей сили для самозбереження. Однак, позбавлена реальної політичної влади структура в колоніях чинила переважно пасивний опір. Зате в тих країнах, де політична влада перебувала в руках місцевих правителів і де втручання колоніального капіталу розглядалося як вторгнення чужих сил, які загрожують звичного існування, обстановка загострювалася. Не перетворені ще в колонії країни Сходу швидкими темпами просиналися. Але який був характер цього пробудження, найбільш яскраве вираження якого олицетворено младотурецкой, іранської і китайської революціями?

Знову звернемося до економічної суті процесу взаємодії колоніального капіталу і традиційних східних структур. У колоніях створення промислових підприємств, банків і всієї інфраструктури йшло за рахунок відповідної активності колоніального, тобто європейського капіталу, і лише порівняно невелика частка приватновласницької активності припадала на місцеве населення, причому і серед його представників провідну роль грали представники не корінного населення, а мігранти, як, наприклад, китайці?хуацяо в Південно?Східної Азії. Пов'язана з ринком частнопредпринимательская діяльність, хоча в принципі вона і була знайома традиційного Сходу, по?як і раніше, стояла як би осібно по відношенню до звичної структурі і в набагато більшій мірі була елементом капіталістичної (тобто чужий) структури в даній колонії. В аналогічному положенні була і вся створена колонізаторами і пристосована для потреб підприємницької діяльності та світового ринку система адміністрації. Хоча і спиралася на місцеве населення, вписывавшаяся в місцеві реалії, ця адміністрація теж була як би чужою для більшості народу. Виникав свого роду феномен симбіозу, вимушеного співіснування. На нижньому рівні (в Індії – в громаді, в Африці – теж в громаді, але дещо інший за характером і рівнем розвитку; приблизно те ж і в інших колоніях) панувала традиція з характерними для неї типовими зв'язками сімейно?кланового і корпоративного типу, з патронажно?клиентными відносинами, опутывавшими всі інші, в тому числі і ринкові, товарно?грошові. На верхньому – колоніальна адміністрація і капіталістичні підприємства, що працювали за законами світового ринку. Де?посередині одне з іншим зістиковуються, традиційні зв'язки поєднувалися з ринково?капіталістичними, але ситуація в цілому нагадувала саме симбіоз, нехай не завжди в чистому вигляді.

Інакше йшла справа в політично самостійних країнах (до їх числа слід віднести й ті, що формально не були самостійними, але володіли значною автономією, як численні васальні від Османської імперії арабські держави). Тут поряд з двома щойно описаними чужими один одному секторами економіки, що жили по різних законах, існувало і щось третє, як би який поєднував ознаки обох. Це третє, синтетичне за характером, – державне господарство. Остережемся іменувати описуване явище госкапитализмом і звернемо увагу на суть його. У політично самостійних структурах влада і пов'язана з нею верховна власність (влада?власність) традиційно була атрибутом держави, який виступав у функції сукупного господаря по відношенню до платили ренту?податок в казну підданим. Функції господаря традиційно зводилися до права на надлишковий продукт виробника з подальшою його редистрибуцией в інтересах структури в цілому та держави як апарату влади в першу чергу. В умовах, коли в трансформувалася під впливом колоніального капіталу традиційній структурі з'явився новий сектор економіки, пов'язаний зі світовим ринком і швидко прогресуючий у багатьох напрямках, держава від імені суспільства і в ім'я збереження і зміцнення існуючої та приспосабливающейся до нових умов структури бере на себе функції сукупного приватного підприємця і створює державний сектор орієнтованої на ринок, промислової економіки.

Цей третій, протокапиталистический за типом сектор котре трансформується в східному суспільстві (або, якщо завгодно, третій уклад в його господарстві) генетично сходить до перших двох, але не схожий ні на один з них. Це принципово новий сектор економіки Сходу, що виникає в кінці XIX ст. і посилюється у XX ст. По?- різному виглядає він в Туреччині, Ірані, Китаї або Японії, але скрізь суть його однакова: держава традиційно бере на себе функції генерального суб'єкта в системі виробництва, виступає р, функції підприємця та в той же час представника товариства, який гарантує стабільність структурі в цілому. Ризик невдачі тим самим зводиться до мінімуму (момент конкуренції – одне з найбільш уразливих місць для тих, хто до неї не звик), але відповідно різко зменшується і середня економічна ефективність сектора в цілому і всіх його підприємств зокрема. Неефективність державного протокапиталистического господарства пояснюється багатьма факторами і причинами (незацікавленість забезпеченого гарантованим окладом державної платні адміністрації, неповороткість на ринку, відставання в темпах модернізації тощо), але насамперед тим, що це господарство обплутане тими самими типовими зв'язками традиційного східного суспільства, про які вже йшла мова, тобто зв'язками перших двох типів – офіційними державними і патронажно?клиентными. Ці зв'язки не просто спотворюють ринково?капіталістичний тип відносин, вони роблять державну економіку сучасного типу не тільки неконкурентноздатною, але приреченою на відставання від капіталістичної.

Історики, що займалися проблематикою – Васильев Л.С. История Востока  

Китай та Монголія наприкінці традиційної епохи.

 Японо-китайська війна 1894-1895 рр.. поклала початок періоду імперіалістичного розбою в Китаї. Перед загрозою розчленування Китаю європейськими державами, США і Японією, перед обличчям нових виступів народних мас цінських уряд і великі китайські феодали вирішили проводити політику «самопосилення» і наслідування Заходу. Правлячі кола династії Цин не ставили завдання перетворення влади. Навпаки, вони розраховували шляхом запозичення західної техніки зміцнити становище монархії і феодальний лад.

Проникнення іноземного капіталу в країну і створення іноземних концесій сприяли додаванню капіталістичного устрою в Китаї, але надавали йому однобоке, насамперед феодально-бюрократичне, компрадорська напрямок. Тільки в окремих, неосновних видах промислового виробництва, зокрема в легкій промисловості, з'явився національний капітал і утворилася національна буржуазія. У цих умовах виникають нові політичні ідеї, що відображають всю складність, всю однобокість економічного розвитку країни.

Представники опозиційних налаштованої китайської інтелігенції на чолі з Кан Ю-веем настійно вимагали здійснення реформ! зверху - демократизації монархічного ладу, проведення мирної асиміляції маньчжурів з китайцями, китаїзації органів влади, тобто ліквідації мирним шляхом маньчжурської деспотії. Прихильники помірних реформ закликали зверху розчистити шлях капіталізму в Китаї.

Більш рішучих дій проти маньчжурів, активного збройного виступу вимагала ліва група реформаторів на чолі з Тань Си-Туном. Але ні тим, ні іншим не вдалося здійснити своїх цілей. У 1898 р. в Пекіні стався палацовий переворот, в результаті якого до влади прийшла найбільш реакційна кліка маньчжурського імператорського дому, возглавлявшаяся імператрицею Ци Сі.

Проте рух реформаторів не пройшло безслідно. Воно з'явилося вираженням нових тенденцій в етнічній історії розвитку китайців - початку формування китайської буржуазної нації. В той же час цей рух показало, що в умовах, коли імперіалістичні держави поступово захоплювали провідні економічні позиції в країні, що формується національна буржуазія була вкрай слабка і не могла стати справді революційною силою. У XX сторіччя Китай вступав не могутній Небесної імперією, а країною, поділеної на сфери впливу найбільшими імперіалістичними державами. Ще сто років тому імператор Цяньлун вимагав від посла англійського короля Георга II здійснення земних поклонів на знак визнання васалітету Англії по відношенню до маньчжурскому двору. Нині фактичним правителем Китаю, розпоряджався його національними багатствами, став англієць Роберт Харт, генеральний інспектор митниць. Європейські імперіалістичні держави отримали право «оренди» ряду територій в приморських районах країни. Від Китаю був відірваний Сянган (Гонконг), що став колонією Англії, і Аоминь, захоплений Португалією ще в XVI в. Зміцнив позиції в Китаї і молодий імперіалістичний хижак - Японія, що влаштувалися на Тайвані і претендувала на гегемонію в Маньчжурії. На відміну від середини XIX ст., Коли основною формою закабалення Китаю іноземцями було відкриття портів для збуту всередині країни своєю пр?? Лової продукції, тепер основна ставка робилася ними на захоплення сфер впливу і ввезення капіталу, що направляється на будівництво залізниць і підприємств переробної промисловості. Одне за одним виникають іноземні текстильні, цукрові, тютюнові підприємства в Шанхаї, Гуанчжоу та інших містах. Природно, що найбільші прибутки обіцяло іноземцям «освоєння» приморських районів Китаю.

Китай став напівколоніальні країною, що зберегла феодальні основи виробництва на селі. У цих умовах завдання антифеодальної боротьби неминуче повинні були зімкнутися із завданнями боротьби за національну незалежність країни.

Монголія.

На початок 17-го століття монгольські володіння стали настільки незалежними одне від одного, що останнього всемонгольського хана часто називають Лігден хан Чахарський. Він намагався об'єднати монгольських феодалів мирним шляхом, але ці спроби не вдалися. Його спроби насильницького об'єднання країни лише віддаляли його кузенів від нього. Так феодали володінь Хорчин, Харчин і південної Халхи уклали союз з Нурхачи Батором маньчжурським. Маньчжури, разом з тими феодалами розгромили сили Лігден хана в декількох битвах. Лігден хан загинув у 1634 р. від хвороби в Ганьсу, відступаючи в Хухнурський район. Маньчжури зайняли місто Хуххот і маньчжурський хан Абахай проголосив себе ханом Монголії. Таким чином вся територія сучасної Внутрішньої Монголії стала територією Цинськой імперії. Північна Халха залишалася незалежною до 1691.

Внутрішня Монголія, що зіграла значну роль у завоюванні Китаю маньчжурами, була розділена на 49 прапорів у Цинській імперії. Війська володарних князів Внутрішньої Монголії брали участь у загарбницьких походах маньчжурів. Так, вони брали участь у кампаніях проти Галдан Бошогту Ойратського наприкінці 17-го століття і проти Джунгарського ханства в середині 18-го століття. У 19-му столітті у Внутрішній Монголії значного рівня розвитку досягла література. Одним з видатних письменників цього періоду був В. Інжінаши, шляхтич-чингизид. До кінця 19-го століття розвернувся дугуйланський рух (дугуйлан — гурток) проти маньчжурського панування. Одним з активістів дугуйланського руху був поет Хишигбат. Рух був придушений маньчжурськими військами.

Національно-визвольний рух, що розгорнувся по всій Монголії на початку 20-го століття, привів до створення теократичної держави Богдо-ханської Монголії в Зовнішній Монголії у 1911 році. Всі 49 хошунів Внутрішньої Монголії, а також цинхайські й алашанські монголи, виявили бажання добровільно приєднатися до знов утвореного Монгольського Ханства. Уряд Богдо-хана відправив війська до Внутрішньої Монголії, щоб вигнати війська Китайської Республіки.

Кяхтінський договір трьох держав — Монголії, Росії і Китаю — 1915 року змусив Монголію відмовитися від планів приєднання Внутрішньої Монголії. По поняттях Російської імперії, тільки Зовнішня Монголія була в її сфері впливу згідно з угодою з Японією. Таким чином Внутрішня Монголія відійшла до Китайської Республіки.

Проте, народ Внутрішньої Монголії продовжував боротьбу за свободу. Під час Другої світової війни деякі князі намагалися спиратися на мілітаристську Японію, щоб позбутися уз Китаю. Голова маріонеткової держави Менцзян, князь-чингизид Де Ван Демчигдонров очолював визвольну боротьбу в цей період.

Корея наприкінці традиційної епохи.

Прийшовши до влади, кліка Мінів вирішила відійти від тевонгунівської політики жорсткої самоізоляції, мріючи провести ефективну модернізацію Чосону за прикладом Японії. Для цього у вересні 1875 р. Міни розпочали офіційні переговори з Японією щодо можливого відновлення дипломатичних стосунків, проте офіційний Токіо справедливо розцінив це як ознаку слабкості свого сусіда, і вже у жовтні 1875 р. замість дипломатичної місії в гирло р. Ханган (на якій стоїть столичний Сеул) увійшла японська військова ескадра з 800 десантниками на борту. Інтервентами керував генерал Курода, а оформляв договори дипломат Іноуе Каору — і цей дует виявився надзвичайно результативним. Спочатку підлеглі генерала Куроди захопили кілька приморських фортів, після чого Іноуе Каору запропонував Мінам підписати з Японією нерівноправний кабальний договір, що й відбулося 26 лютого 1876 р. на річковому острові Канхва (неподалік від Сеула).

Номінально японо-корейський договір 1876 р. іменувався «Договором про мир і дружбу» й починався з пишних заяв про визнання Японією цілковитої незалежності Чосону від Цинської імперії, однак суть його полягала в іншому. За його умовами (та додатковим протоколом, підписаним у серпні того ж року) японці діставали в Кореї статус екстериторіальності та консульської юрисдикції, а також право вільного плавання в корейських територіальних водах. Для ведення вільної японо-корейської торгівлі відкривалися три корейських порти (Пусан, Інчхон (Чемульпо) і Вонсан), причому японці здобували при цьому право безмитного ввозу своїх товарів до Кореї та вільного обігу на корейському ринку японських грошових знаків. У відповідь вони обіцяли допомогти чосонському урядові в реорганізації корейських збройних сил. І дійсно допомогли відкрити першу офіцерську школу сучасного типу, до якої набрали 200 курсантів.

Канхваський договір символізував собою кінець епохи самоізоляції Кореї і викликав неоднозначну реакцію в суспільстві.

У країні майже зійшло нанівець власне виробництво бавовняних і шовкових тканин, кераміки, паперу, зате вдесятеро збільшився імпорт японських і в 19 разів — європейських та американських технологічних товарів. Водночас іноземці легально вивозили з півострова аграрну сировину (закуповували оптом у період збирання врожаю за низькими цінами), яка становила понад 60% корейського експорту, процвітала контрабанда золотом і самоцвітами. І все ж модернізація давала певні плоди: у країні почала функціонувати поштова служба європейського типу, було збудовано пороховий завод і монетний двір, оснащені імпортним обладнанням, почали перекладати й видавати корейською мовою спеціальну технічну літературу іноземного походження. Та на все це потрібні були чималі кошти, тому Міни вирішили зекономити на видатках. В результаті майже рік не отримували платню військовослужбовці частин «старого зразка», аж доки вони не збунтувалися в Сеулі у липні 1882 р.

Втративши свої економічні позиції, Корея почала поступово втрачати й політичний суверенітет. Цини змусили Мінів підтвердити васальний статус Чосону щодо Китаю і в руслі означеного направили до Сеула китайського резидента, який мав контролювати корейський уряд, та групу китайських офіцерів для реорганізації корейських збройних сил. Зовнішня політика Чосону була передана під контроль ще одного цинського ставленика — німця П.Г. фон Мьоллендорфа. Ван Коджон за порадами китайських інструкторів проголосив програму «самопосилення» Кореї в параметрах цілковитого наслідування її китайського реформаційного аналога: «Оновлювати знаряддя, але не духовні начала» — тобто обмежити західні запозичення виключно технічною сферою, залишаючи незмінними соціально-політичні й релігійні основи суспільства. Фактично, у Кореї був запроваджений режим часткової цинської окупації, за умов якої кліка Мінів відсунула Коджона від реальних важелів влади.

Японія наприкінці традиційної епохи.

Соціально-економічний розвиток Японії в 17-19 століттях

Японський соціум епохи Едо був становим і ділився на 4 великих класу: воїнів-самураїв, селян, торговців і ремісників. Державою керувала виключно самурайська знати. В класову систему не входили парії, які займалися чорною працею: утилізацією відходів, тюремної служби, прибиранням. Головними релігіями були буддизм і синтоїзм. Був присутній порядок реєстрації жителів при буддистських монастирях по району проживання. Християнство не було дозволено, з-за чого його прихильники перебували в підпіллі. Офіційної ідеологічної філософією держави було неоконфуціанство, яке отримало найбільш сильну популярність у період панування Токугави Цунаеси і під час діяльності дослідника Араї Хакусэки. Його викладали в національній академії, яка була створена Хаясі Радзан. Під впливом неоконфуціанства був заснований кодекс самураїв бусідо.

Економіка Японії часів Едо була наполовину натуральної. В державі в якості грошей використовувалися срібні і золоті монети, але данину і заробітна плата виплачувались рисом. Тому особливу важливість мали села, головні постачальники рису і платники данини. Японські села управлялися головами, але важливі рішення стверджували колективно. В поселеннях була прийнята схема кругової поруки і взаємовиручки. Заради підтримки села уряд не дозволяв селянам продавати землю і переїжджати в міста. Завдяки таким курсом, в 17 столітті селяни розширили розмір всіх орних земель держави в два рази, створили нові знаряддя праці і почали вирощувати технічні рослини — коноплі, чай, бавовна, ріпак і всілякі барвники.

Процвітання сільського господарства допомагав прогрес транспорту і промисловості. Головними сферами стали лісове господарство, гончарство, солеварение, виробництво товарів масового використання. Була покращена система сухопутних і морських шляхів, була заснована общеяпонская пошта гінців. У період Едо в суспільстві Японії були відсутні соціальні збурення, через це дану епоху називають періодом «світу Токугава».

Міста зосередили політичну, торгову і культурну сфери життя Японії. Найбільші з міст були «столицями» самоврядних територій і мали на своїй землі замки. У містах жили в основному самураї. Їх обслуговували міщани - ремісники і купці. Столицею країни було прийнято вважати Кіото, центральним містом влади — Едо, а найважливішим економічним ядром держави — Осаку.

Період реформування, Японія 18, 19 століття

На початку 18 століття економіка Японії була охоплена кризою. Він з'явився внаслідок руйнування натурального господарства з-за того, що в селах поширилися грошові відносини. Вартість рису різко знизилася, що викликало нестачу бюджетних коштів столичного та регіонального урядів, які перебували в залежності від натуральних податків. Внаслідок цього у 1716 році сьогун Токугава Есімуне почав проводити общеяпонские перетворення, які були названі «реформи Кехо». Їх основними принципами були пробудження в чиновниках економії, розорювання цілинних земель і підвищення податків.

Крім того сьогун затвердив «Положення про судочинство», в яких вказав правила проведення судових тяжб і дозволив простолюдинам подавати скарги на управлінців. Його реформи підтримав родзю Танума Окіцугу. Він прагнув впоратися з кризою за допомогою вдосконалення товарно-грошових відносин, схвалював утворення монопольних торговельних об'єднань. Але впутывание торговців в політику призвело до зростання корупції, і перетворювач був змушений покинути свій пост.

У 1787 році економічні реформи підхопив Мацудайра Саданобу. Його політика була названа «реформи Кансэй», основною метою якої стало «збагачення через економію». Незважаючи на це суспільно-економічні труднощі не були подолані. Після смерті Мацудайра проблемами держави зайнявся сьогун Токугава Іенарі. Він продовжив політику з підтримки торгівлі та розвитку міст.

На початку 19 століття Японський архіпелаг потряс сильний голод, обумовлений постійними неврожаями. Замість того, щоб допомогти населенню, влада почала закуповувати рис у провінціях і посилати його в резиденцію уряду. Такий курс привів до збройних повстань не тільки простолюдинів, а й регіонального самурайства, яке було опорою сьогунату. Для розрядки ситуації уряд в 1841 році почало проводити «реформи Тэмпо» під начальством Мідзуно Тадакуни. Їх завданням було відновлення традиційних способів господарювання: консервація села і стримування торгових відносин. Але перетворення були непопулярними, що знову знизило авторитет уряду.

Одночасно влада восточнояпонских відокремлених провінцій Тесю-хан і Сацума-хан подолала економічні труднощі своїми силами. Вони залучили до керівництва обдарованих самураїв з низів і енергійно підтримували торгівлю. Протягом короткого часу обидві провінції придбали достатню силу, щоб змагатися з сьогунатом.


07.06.2016; 00:59
хиты: 131
рейтинг:0
Гуманитарные науки
история
всемирная история
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь