пользователей: 27935
предметов: 11943
вопросов: 221596
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Формування інтелектуальної еліти раннього нового часу та визначення її ролі у суспільстві.

Говорячи про еліту, слід перш за все визначити, яка соціальна група в даному випадку мається на увазі. У ставленні до даної проблеми головною ознакою для віднесення до даної категорії, крім спільності релігійних цінностей, є інтелектуалізм, тобто наявність певного культурного багажу, що дозволяє мати більш-менш цілісне світосприйняття, при якому окремі культурні, в тому числі політичні феномени не сприймаються автономно друг від одного на рівні символів, але погоджуються в свідомості індивідуума в рамках єдиної логічно несуперечливої ​​картини світу.

Еліта завжди існувала в різних суспільствах. Сам цей термін ввів відомий італійський соціолог В. Парето, який всіх поділив на «кращих» і «некращих» в будь-якій області діяльності.

Модернізований людина - це мобільна особистість, яка швидко пристосовується до змін, що відбуваються в нашому житті. На відміну від людини середньовічного він не обмежений соціальними рамками своєї спільноти, корпорації або географічними рамками свого міста, рідного села. Тому сучасна людина відчуває себе частиною більш великої спільності - класу або нації.

Іншим стає і масова свідомість. Завдяки поширенню грамотності і появи засобів масової інформації прірву, що відділяла його в середні століття від свідомості інтелектуальної еліти, звужується.

Що й казати виглядали нові герої - носії капіталістичного духу, багатьма знехтувані "крамарі" і "міщани"? Ідеологи буржуазії створювали свій ідеал, відштовхуючись від ідеалу аристократичного, народженого в середні століття, тому що буржуазія претендувала на роль нової еліти в суспільстві. Однак тепер право на елітарність Давайте не благородне походження, а особисті достоїнства. Дефо, радячи буржуа засвоювати витончені дворянські манери, презирливо відгукувався про "джентльменів породження" - дворянах, які хизуються своїм родом, але зазвичай нічого собою не представляють. Істинного поваги гідний "джентльмен по вихованню", або "купець-джентльмен", який сам добився і багатства, і знань, і вміння вести себе в суспільстві - одним словом, створив себе як особистість.

Одним з найважливіших критеріїв успіху були гроші. "Неблагородних" для аристократа тема заробляння грошей стає тепер чи не головною. У XVII-XVIII ст. з'являлося незліченну кількість "посібників зі збагачення". Звичайно, прагнення до багатства - явище позачасове, воно існувало завжди. Але для докапіталістичного людини зазвичай головним було забезпечити собі прожиток. Його господарська діяльність визначалася потребами, які в середньовічному суспільстві залишалися практично незмінними: скільки благ споживається, стільки і має бути здійснене. У XVII- XVIII ст. пристрасть до збагачення, що виходить далеко за рамки необхідного, вийшла на передній план у свідомості людини, стала визначати сенс життя.


07.06.2016; 00:21
хиты: 122
рейтинг:0
Гуманитарные науки
история
интеллектуальная история
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь