пользователей: 27935
предметов: 11943
вопросов: 221545
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» Педагогика

Взаемозв’язок та відмінні риси виховання ,самовиховання та перевиховання.

Виховання і самовиховання - дві сторони єдиного процесу формування особистості.Виховна мета осмислюється й приймається вихованцем у результаті систематичного цілеспрямованого впливу з боку вихователя. У процесі самовиховання учень виступає в якості суб'єкта виховного процесу.

Процеси виховання і перевиховання взаємопов'язані. Перевиховання націлене на перебудову неправильно сформованих поглядів, суджень, оцінок учнів, на перетворення негативних способів поведінки, ускладнюють процес формування особистості.

Процес перевиховання припускає: встановлення істотних причин відхилень у моральному розвитку школярів; визначення шляхів і засобів, що впливають на перебудову сформованого стереотипу поведінки; активізацію позиції школярів у суспільно цінною колективної діяльності, у навчальній роботі, у сфері дозвілля; розробку системи вимог і контролю, засобів заохочення і стимулювання. Взаємозв'язок морального виховання та самовиховання - важлива умова подолання відхилень у моральному розвитку особистості


хиты: 1037
рейтинг:+2
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь