пользователей: 28043
предметов: 12014
вопросов: 223654
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» дитяче мовлення

5. «Я у Світі», «Дитина» в системі ДОЗ.|

 Аналіз інших освітніх програм в ДОЗ (місцеві, регіональні). Програма «Дитина» є комплексною варіативною програмою, в якій відображенні вимоги до змісту дошкільної освіти. Програма призначена для педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів, батьків, студентів і викладачів вищих і середніх педагогічних навчальних закладів. Програма забезпечує здійснення інтегрованого підходу до навчально-виховної роботи з дітьми.Завдання роботи з дітьми по кожному розділу доповнено з урахуванням різних форм активності дітей - фізичної, пізнавальної, творчої,соціальної, мовленнєвої тощо. Основний зміст - додана інформація сучасного характеру (оновлена тематика ігор, занять з дітьми,літературних творів, посилені теми «Совість», «Права дитини», «Батьківщина», «Сім’я», «Космос», «Київ-столиця України» та інші.. У кожному розділі підсилено змістові лінії, які спрямовані на розвиток у дитини базових особистісних якостей, самооцінки,самоповаги й самосвідомості, розуміння прав та обов'язків Програма (Я у Світі)- Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (3 -4) класи «Я у світі» реалізує галузь «Суспільствознавство» Державного стандарту початкової загальної освіти і спрямовується на соціалізацію особистості молодшого школяра, його патріотичне і громадянське виховання.Поступове нагромадження ставлень школярів до себе, до найближчого і віддаленого соціального середовища сприятиме розвитку їхньої самосвідомості і самовизначення у довкіллі, і на цій основі прагнення до самовдосконалення.Базовим поняттям, покладеним у основу концепції Програми, є також поняття «індивідуальність», яке характеризує особистість із погляду її неповторності, особливості, несхожості на інших, оригінальності. Це стосується манери поведінки особистості, сфери інтересів, здібностей. Індивідуальність проявляється в особливостях конституції дитини, її емоційно-ціннісному, пізнавальному, вольовому, соціально-моральному, мовленнєвому, креативному розвитку. Регіональна програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля». Мета даної програми – розширити змістовий компонент освітньої роботи з дітьми, розкриваючи етнічні – історичні та соціокультурні особливості Західного регіону. Програма побудована на принципах науковості, інтеграції, системності, комплексності, гуманізації змісту навчання та виховання.Програма визначає завдання і зміст розвитку дитини віком від двох до шести років через призму Базового компонента дошкільної освіти в Україні.Розгляд кожного вікового періоду розпочинається розділом «Психологічна характеристика дитини», в якому надані вікові характеристики розвитку. Це дає змогу вихователеві орієнтуватись на психологічні особливості розвитку дитини. У програмі визначено завдання і розмах напрямків роботи з дітьми, а саме: фізичний розвиток, соціально-моральний, пізнавальний розвиток, мовленнєвий розвиток, художньо-естетичний, креативний розвиток та емоційно-ціннісний розвиток.


06.06.2016; 08:41
хиты: 79
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь