пользователей: 28219
предметов: 12109
вопросов: 227657
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» дитяче мовлення

2.Завдання курсу. Специфіка поняття «мовленнєвий розвиток дитини»

Мовленнєвий розвиток дитини -є головним інструментом, за допомогою якого вона встановлює контакт із довкіллям, завдяки якому відбувається соціалізація дитини. У молодшому шкільному віці закладається фундамент культури мислення, мовлення і спілкування, розвиваються комунікативні здібності, пізнавальна активність, образне творче мислення. ..Завдання курсу:-Зясувати спицифіку комунікативних навичок дослідника.,Зясувати спицифіку різних вікових груп дітей,а фізіолог та індивід особливості.,Зясувати складники правельного мовлення, отримати теоретико-методологічні - знання наукових засад - лінгвістичні - озброєння студентів науковими знаннями з мовознавства - когнітивні - ознайомлення майбутніх вихователів з державними програмами: «Дитина», програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» та ін.; - лінгводидактичні - озброєння студентів знаннями з методики розвитку мовлення і навчання рідної мови дітей; формування у них системи лінгводидактичних знань, умінь і навичок;- проективно-прогностичні - формування у студентів умінь і навичок планування різних видів роботи з розвитку мовлення.- корекційні - прищеплення студентам навичок коригування відхилень і вад у мовленні дітей, що виникли за різних причин. -знати базовий компонент дошкільної освіти України, базисну характеристику мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку, завдання і зміст розвитку мовлення дошкільників в програмах виховання і навчання дітей раннього й дошкільного віку. вміти : діагностувати рівні засвоєння мови дітьми, опанування мовленням; добирати найефективніші методи та прийоми розвитку усного мовлення, усвідомленого засвоєння дітьми дошкільного віку елементів грамоти, розвитку пізнавальної й мовленнєвої активності та інше;


06.06.2016; 08:41
хиты: 108
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь