пользователей: 28681
предметов: 12199
вопросов: 229892
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

БЖД

1 1. Класифікація джерел небезпеки, небезпечних та шкідливих факторів. Загальна оцінка та характеристика небезпек.
2 2. Оцінка ризику небезпеки. Методи визначення ризику.
3 3. Природне середовище. Техносфера. Ноосфера. Соціально-політичне середовище.
4 4. Будова і властивості аналізаторів. Характеристика основних аналізаторів безпеки життєдіяльності.
5 5. Дія шуму і вібрації на організм людини.
6 6. Природні іонізуючі випромінювання. Штучні джерела іонізуючих випромінювань.
7 7. Радіаційна безпека. Вплив ЕМП на організм людини.
8 8. Особливості впливу електричного струму на організм людини.
9 9. Хімічні та біологічні фактори небезпеки.
10 10. Психофізіологічні фактори небезпек.
11 11. Літосферні, гідросферні та атмосферні стихійні лиxа.
12 12. Аварії з викидом радіоактивних та сильнодіючих отруйних речовин речовин у навколишнє середовище.
13 13. Екстремальні ситуації криміногенного характеру та способи їх уникнення.
14 14. Соціальні небезпеки, алкоголізм, тютюнокуріння.
15 15. Забруднення атмосфери міст. Забруднення міських приміщень.
16 16. Забруднення питної води в містах.
17 17. Шумове, вібраційне та електромагнітне забруднення міст.
18 18. Причини виникнення та класифікація надзвичайних ситуацій.
19 19. Організація життєзабезпечення населення в надзвичайних ситуаціях.
20 20. Конституція України як юридична база БЖД. Закони України, що регулюють питання БЖД.
10.06.2014; 22:40
хиты: 2567
рейтинг:0
Профессии и Прикладные науки
право
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь