пользователей: 30286
предметов: 12384
вопросов: 234415
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

ТГП

1 1. Еволюція вчення про форми держави.
2 2. Місце і роль держави у політичній системі суспільства.
3 3. Основні теорії виникнення держави.
4 4. Політичний режим: поняття та види.
5 5. Поняття та предмет науки теорії держави і права.
6 6. Система права та система законодавства: поняття, співвідношення.
7 7. Теорії подальшого розвитку держави.
8 8. Типологія держави.
9 9. Чинність нормативно-правових актів. Дія закону у часі, просторі, за колом осіб.
10 10. Види тлумачення права.
11 11. Внутрішня структура правовідносин.
12 12. Законність та правопорядок: поняття та основні засади.
13 13. Засоби систематизації законодавства.
14 14. Зміст правових відносин. Юридичний і фактичний зміст.
15 15. Нормативно-правовий акт як джерело права. Види нормативно-правових актів.
16 16. Підстави притягнення та звільнення від юридичної відповідальності.
17 17. Поняття юридичного процесу та юридичної справи. Суб’єкти юридичного процесу
18 18. Правова культура та правовий нігілізм
19 19. Правові відносини: поняття, ознаки та види
20 20. Правопорушення: поняття, ознаки, види
21 21. Правосуб’єктність суб’єктів правовідносин. Правосуб’єктність юридичних та фізичних осіб.
22 22. Правоутворення та правотворчість - співвідношення понять.
23 23. Принцип поділу влади.
24 24. Реалізація права: поняття, форми, особливості.
25 25. Склад правопорушення.
26 26. Співвідношення безпосередніх форм реалізації права та застосування права.
27 27. Стадії застосування права
28 28. Структура норми права та способи викладу елементів у статті нормативно-правового акту.
29 29.Суб’єкти правовідносин
30 30. Теорія демократії.
31 31. Функції правосвідомості
32 32. Юридична відповідальність: поняття та види
33 33. Юридичний факт: поняття, ознаки та види
34 34. Англо-саксонська правова система
35 35. Види і класифікація норм права
36 36. Відмінність держави від інших суспільних організацій
37 37. Гарантії законності: поняття та види
38 38. Громадянське суспільство: поняття структура ознаки
39 39. Державна влада її суверенні властивості. Правові форми обмеження державної влади.
40 40. Державний орган: форми та види
41 41. Джерела права: поняття та види
42 42. Механізм держави: поняття, структура та призначення.
43 43. Місце теорії держави і права серед інших наук.
44 44. Основні правові системи сучасності.
45 45. Поняття норми права та її ознаки.
46 46. Поняття та основні ознаки держави
47 47. Поняття та основні ознаки права
48 48. Правова держава: поняття та ознаки
49 49. Правосвідомість як форма суспільної свідомості
50 50. Правотворчість: поняття, принципи та стадії
51 51. Правоутворення: поняття, стадії.
52 52. Практичне значення теоретичних знань про право і державу.
53 53.Романо-германська правова система.
54 54. Співвідношення права й моралі: спільне й відмінне, взаємодія та протиріччя.
55 55. Теорія правової держави.
56 56. Тлумачення права: поняття, стадії та причини необхідності.
57 57. Форми правління: поняття та види.
58 58. Форми територіального устрою: поняття та види.
59 59. Функції держави: поняття та види.
60 60.Функції теорії держави і права.
10.06.2014; 21:11
хиты: 8748
рейтинг:0
Профессии и Прикладные науки
право
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2019. All Rights Reserved. помощь