пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

МП

1 1. Поняття та специфіка МП як особливої системи права
2 2. Джерела МП
3 3. Співвідношення міжнародного і національного права
4 4. Поняття і види суб’єктів МП
5 5. Міжнародні організації як суб’єкти МП
6 6. Джерела МП
7 7. Принципи МП
8 8. Поняття міжнародних договорів та іх класифікація
9 9. Стадії укладання міжнародних договорів
10 10. Припинення і призупинення дії міжнародних договорів
11 11. Основні універсальні акти із захисту прав людини
12 12. Міжнародні механізми контролю за дотриманням прав людини
13 13. Поняття і джерела дипломатичного і консульського права
14 14. Дипломатичне представництво
15 15. Привілеї та імунітети персоналу міжнародних організацій
16 16. Поняття і класифікація міжнародних конференцій
17 17. Організація об’єднаних націй
18 18. Право міжнародної безпеки
19 19. Роззброєння і обмеження озброєння
20 20. Види і форми відповідальності держав за міжнародні правопорушення
21 21. Поняття і ознаки міжнародного приватного права
22 22. Система міжнародного приватного права
23 23. Загально-визначені принципи міжнародного приватного права
24 24. Міжнародне приватне право як особлива система права
25 25. «Іноземний» елемент у міжнародному приватному праві
26 26. Розвиток міжнародного приватного права
27 27. Види джерел міжнародного приватного права
28 28. Внутрішнє законодавство, як джерело міжнародного приватного права
29 29. Міжнародні договори, як джерело міжнародного приватного права
30 30. Звичаї, як джерело міжнародного приватного права.
31 31. Судова та арбітражна практика, як джерело МПП
32 32. Порівняльно - правовий метод у міжнародному приватному праві.
33 33. Колізійний метод регулювання
34 34. Колізійні норми, їх загальна характеристика та структура
35 35. Правовий режим власності держави України, українських юридичних осіб за кордоном
36 36. Правовий режим майна
37 37. колізійні прив’язки до угод та юридичних фактів
38 38. Матеріально-правовий метод і матеріально-правові норми
39 39. Тлумачення, кваліфікація та "конфлікт кваліфікацій" у міжнародному приватному праві
40 40. правовий статус фізичних осіб у міжнародному приватному праві
41 41. правовий статус іноземців в україні
42 42. правовий статус громадянина україни за кордоном
43 43. Особистий статус і «національність» юридичної особи
44 44. Юридичні особи я суб’єкти МПП
45 45. Види діяльності іноземних суб’єктів господарювання
46 46. Правовий статус українських юридичних осіб за кордоном
47 47. Транснаціональні корпорації та міжнародні юридичні особи
48 48. Держави як суб’єкти МПП
49 49. Імунітет держави та його види
50 50.Україна як субєкт міжнародного приватного права
51 51.Загальні питання права власності у відносинах з « іноземним елементом» за законодавством України
52 52.Зовнішньоекономічні договори і право застосоване до них законодавством України
53 53. Правове регулювання іноземних інвестицій
54 54. Ліцензування та сертифікація за експортно- імпортних опре цій
55 55. Матеріальні норми шлюбу
56 56. Колізійне законодавство України стосовно регулювання шлюбно - сімейних відносин
57 57.Договори та законодавство України про усиновлення громадян України іноземцями
58 58.Трудові відносини з іноземним елементом і джерела їх регулювання
59 59.Колізійні прив’язки щодо трудових правовідносин з іноземним елементом
60 60.Двосторонні договори Укр про працевлаштування та соціальний захист працівників
61 61.Праця громадян України за кордоном
62 62.Праця іноземців в Україні
63 63.Умови настання деліктного зобов’язання у нац. правов. системах
64 64. Договори міжнародної купівлі-продажу та перевезення
65 65. Регулювання де
66 66.Участь України в охороні міжнародних авторських прав
67 67. Теорія кваліфікації за законом суду
68 68. Теорія кваліфікації за системою права тієї держави, до якої відсилає колізійна норма
69 69. Теорія кваліфікації з принципом автономії
70 70. Застереження про публічний порядок
71 71. Зворотне відсилання та відсилання до закону третьої держави
72 72. Обхід закону в міжнародному приватному праві.
73 73. Взаємність щодо фізичних осіб у міжнародному приватному праві
74 74. Правове становище підприємств з іноземними інвестиціями
75 75. Правовий статус Міжнародного комерційного арбітражного суду та Морської арбітражної комісії при Торгово-промисловій палаті України
25.05.2014; 15:58
хиты: 6251
рейтинг:0
Профессии и Прикладные науки
право
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2019. All Rights Reserved. помощь