пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Кримінальний процес

1 1.Поняття, сутність та форми кримінального процесу.
2 2.Завдання кримінального процесу.
3 3.Система стадій кримінального процесу.
4 4.Кримінально-процесуальна форма
5 5.Кримінально-процесуальні функції
6 6.Кримінально-процесуальні відносини.
7 7.Кримінально-процесуальні гарантії.
8 8.Кримінально-процесуальні акти
9 9.Поняття, сутність і значення кримінального процесуального права.
10 10.Джерела кримінального процесуального праваї
11 11.Поняття, структура і види кримінальних процесуальних норм.
12 12. Чинність кримінального процесуального закону у просторі, часі та щодо осіб
13 13. Поняття, значення і класифікація засад кримінального провадження
14 14. Конституційні засади кримінального провадження.
15 15. Спеціальні засади кримінального провадження та їххарактеристика.
16 16. Поняття і класифікація суб’єктів кримінального процесу.
17 17. Слідчий як суб’єкт кримінально-процесуальної діяльності
18 18. Суддя як суб’єкт кримінально-процесуальної діяльності
19 19. Присяжний як суб’єкт кримінально-процесуальної діяльності.
20 Сторона обвинувачення. Слідчий як суб’єкт кримінально-процесуальної діяльності
21 21. Сторона захисту
22 22. Потерпілий та його представник у кримінальному процесі. Їх процесуальний статус
23 23. Інші учасники кримінального провадження
24 24.Відводи суб’єктів кримінального провадження
25 25 Поняття і значення кримінально-процесуального доказування
26 26. Сутність кримінально-процесуального доказування.
27 27. .Предмет кримінально-процесуального доказування.
28 28. Суб'єкти кримінально-процесуального доказування.
29 29. Процес доказування у кримінальному судочинстві.
30 30.Докази у кримінальному процесі, їх ознаки.
31 31 Класифікація доказів у кримінальному процесі.
32 32. Процесуальні джерела доказів та їх види
33 33. Поняття та види шкоди, яка підлягає відшкодуванню у кримінальному провадженні.
34 34. Поняття, значення цивільного позову про відшкодування майнової (моральної) шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.
35 35 Предмет та підстави цивільного позову про відшкодування майнової (моральної) шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.
36 36.Відшкодування майнової (моральної) шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю правоохоронних органів та суду.
37 37.Поняття процесуальних строків та їх значення у кримінальному процесі.
38 38.Класифікація строків у кримінальному процесі
39 39.Порядок обчислення процесуальних строків
40 40.Поняття і види процесуальних витрат.
41 41.Поняття та класифікація заходів забезпечення кримінального провадження.
42 42.Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження
43 43.Запобіжні заходи: поняття, мета.
44 44.Види і підстави застосування запобіжних заходів.
45 45.Загальний порядок застосування запобіжних заходів.
46 46.Порядок зміни та скасування запобіжних заходів.
47 47.Порядок застосування окремих видів запобіжних заходів
48 48. Інші заходи забезпечення кримінального провадження.
49 49. Поняття стадії досудового розслідування
50 50. Форми досудового розслідування: дізнання та досудове слідство.
51 51.Поняття та характеристика загальних положень досудового розслідування
52 52. Поняття і значення слідчих (розшукових) дій, умови та підстави їх проведення
53 53. Класифікація слідчих (розшукових) дій та їх види
54 54. Процесуальна характеристика окремих слідчих (розшукових) дій.
55 55. Поняття, зміст та значення повідомлення особи про підозру
56 56. Зміст і форма письмового повідомлення про підозру
57 57. Порядок повідомлення про підозру. Допит підозрюваного
58 58. Зміна повідомлення про підозру
59 59. Підстави і процесуальний порядок зупинення та відновлення ДР
60 60.Форми закінчення досудового розслідування.
61 61.Закриття кримінального провадження.
62 62.Звільнення особи від кримінальної відповідальності.
63 63.Звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів виховного чи медичного характеру.
64 64.Поняття і суть оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування.
65 65.Порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування.
66 66.Порядок оскарження ухвал слідчого судді.
67 67.Порядок оскарження слідчим рішень, дій чи бездіяльності прокурора.
68 68.Поняття та види підсудності у кримінальному провадженні.
69 69.Поняття, суть і значення підготовчого провадження.
70 70.Порядок і строки підготовчого провадження.
71 71.Ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.
72 72.Поняття, суть і значення стадії судового розгляду.
73 73.Загальні положення судового розгляду у кримінальному провадженні.
74 74.Межі судового розгляду.
75 75.Процедура судового розгляду.
76 76.Суть, завдання та значення стадії апеляційного та касаційного провадження.
77 77.Основні риси апеляційного та касаційного провадження.
78 78.Учасники процесу, які мають право апеляційного та касаційного оскарження вироку, ухвали суду та інших рішень суду.
79 79.Порядок і строки подачі скарги та внесення апеляційного, касаційного подання на вироки, ухвали і постанови суду.
80 80.Вироки, які не підлягають оскарженню в апеляційному та касаційному порядку.
81 81.Порядок та строки розгляду справи в суді апеляційної та касаційної інстанції.
82 82.Склад суду апеляційної та касаційної інстанції.
83 83.Результати розгляду справи апеляційною та касаційною інстанцією.
84 84.Недопустимість посилення покарання засудженому або застосування до нього закону про більш тяжкий злочин.
85 85.Підстави для скасування чи зміни вироку.
86 86.Окремі ухвали суду апеляційної та касаційної інстанції, їх роль в додержанні законності і підвищенні якості розслідування і судового розгляду справ.
87 87.Набрання вироком, ухвалою і постановою законної сили
88 88.Обов’язковість вироку, ухвали і постанови суду
89 89.Порядок та строки звернення вироку до виконання.
90 90.Приведення вироку до виконання.
91 91.Органи, які приводять вирок, ухвалу та постанову до виконання.
92 92.Роль органів внутрішніх справ у виконанні покарання.
93 Питання, які вирішує суд під час виконання вироку.
94 94.Процесуальний порядок їх вирішення.
95 95.Зарахування в строк покарання часу перебування засудженого в лікувальній установі та ін.
96 96.Поняття, завдання та правова основа міжнародного співробітництва під час кримінального провадження.
97 97.Процесуальний порядок надання міжнародної правової допомоги під час проведення процесуальних дій.
98 98.Сутність видачі (екстрадиції) особи, яка вчинила злочин.
99 99.Кримінальне провадження у порядку перейняття.
100 100.Визнання та виконання вироків іноземних судів та передання засуджених осіб.
101 Поняття кримінально-процесуальної форми.
102 102.Кримінальне провадження на підставі угод.
103 103.Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення.
104 104.Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб.
105 105.Кримінальне провадження щодо неповнолітніх.
106 106.Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру.
107 107.Кримінальне провадження, яке містить державну таємницю.
108 Кримінальне провадження на території дипломатичних представництв консульських установ України, на повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком України, якщо це судно приписано до
02.11.2013; 13:50
хиты: 27976
рейтинг:+22
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2019. All Rights Reserved. помощь