пользователей: 28219
предметов: 12109
вопросов: 227657
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

42. Підвідомчість цивільних справ. Загальні правила визначення підвідомчості цивільних справ.

Цивільна юрисдикція або підвідомчість - це розмежування компетенції щодо розгляду та вирішення спорів та інших правових питань між судовими та іншими державними органами.

 Залежно від того, чи належить вирішення спорів до відання судових чи інших органів, цивільну юрисдикцію поділяють на:

виключну; альтернативну; договірну; імперативну (умовну); за зв’язком справ.

Виключна юрисдикція - за якою розгляд певної категорії цивільних справ належить виключно до компетенції суду.

Альтернативна юрисдикція належить як суду, так і іншому юрисдикційному органу. Така юрисдикція визначається за вибором заінтересованої особи, оскільки саме їй належить право вибору, до якого органу звернутися за вирішенням спору..

Договірна юрисдикція визначається за взаємною згодою сторін. Прикладом цього може бути передача цивільного спору за згодою сторін на розгляд третейського суду.

Імперативна (умовна) юрисдикція протягом тривалого часу включала в себе низку спорів, що могли стати предметом судового розгляду та вирішення тільки за умови дотримання порядку „досудового вирішення спору”.

Юрисдикція за зв’язком справ є недопустимою (ст. 16 ЦПК), тобто не підлягають об’єднанню в одне провадження вимоги, які випливають з різних правовідносин, що належать до різних юрисдикцій.

За загальними правилами, визначеними ч. 1 ст. 24 ЦПК, судам підвідомчі справи у спорах, що виникають з цивільних, сімейних, трудових і кооперативних правовідносин, якщо хоча б однією із сторін у спорі є громадянин, за винятком випадків, коли вирішення таких спорів віднесено законом до відання інших органів. Отже, в основу загальних правил визначення підвідомчості судам цивільних справ покладено: 1) наявність і характер спірних правовідносин — цивільних, сімейних, трудових, кооперативних; 2) належність громадянина до суб'єктного складу спірних правовідносин — якщо однією із сторін у спорі є громадянин; 3) відсутність винятку у віднесенні таких спорів до компетенції інших органів. Такі винятки мають місце — частина спорів з цивільних, сімейних, трудових, кооперативних відносин вилучена з підвідомчості суду. Так, судам не підвідомчі спори стосовно об'єктів авторського права, що не охороняються Законом України «Про авторське право і суміжні права», зокрема, повідомлення про новини дня або повідомлення про поточні події, що мають характер звичайної прес-інфор-мації, твори народної творчості, а також офіційні документи, державні символи та знаки (п. 1 ст. 5).

 

 


16.06.2014; 14:14
хиты: 359
рейтинг:0
Профессии и Прикладные науки
право
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь