пользователей: 28210
предметов: 12107
вопросов: 227579
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

15. Поняття та функції, права та обов'язки біржі. Види біржових угод.

Терміном "біржа" позначаються: 1) сукупність осіб, що постійно в певному місці здійснюють торговельні операції; 2) місце їх зібрання; 3) сукупність угод, які укладаються у цьому місці.

Товарна біржа є особливий суб’єкт господарювання, який надає послуги в укладені біржових угод, виявленні попиту і про­позицій на товари, товарні ціни, вивчає і упорядковує товарообіг і сприяє пов’язаним з ним торговельним операціям

Функції біржі: 1. Організація проведення торгів; 2. Розробка біржових контрактів;  3. Вирішення спірних питань; 4. Котирування й регулювання біржових цін — це визначення спеціальної (котирувальної) комісією біржових цін, станом на початок і закінчення торгів; 5. Біржове страхування (хеджування) учасників біржової торгівлі від несприятливих для них коливань цін; 6. Гарантування виконання угод; 7. Інформаційна функція;

Серед загальних обов'язків можна назвати обов'язок товарної біржі як платника податків, передбаченого податковим законодавством. Крім цього згідно ст. 54 ГК України товарна біржа, як суб'єкт господарювання, що здійснює некомерційну діяльність, зобов'язана забезпечити належні й безпечні умови праці й інші соціальні гарантії, передбачені законом, для працівників біржі. Так, згідно ГК України (ст. 280) і Закону (ст. 3;4) товарна біржа наділяється наступними правами: — установлювати відповідно Закону й чинного законодавства України власні правила біржової торгівлі й біржового арбітражу, які є обов'язковими для всіх учасників торгів; — створювати підрозділи біржі й затверджувати положення про них; — установлювати інші грошові збори; — створення умов для проведення біржової торгівлі;
— регулювання біржових операцій; — збір, обробка й поширення інформації, пов'язаної з кон'юнктурою ринку.

Існує три основних види таких біржових угод: купівля-продаж, поставка й обмін. Класифікація видів біржових угод передбачає виділення таких видів як: форвардні, ф'ючерсні й опціонні угоди.

Форвардний контракт — стандартний документ, що засвідчує зобов'язання особи придбати (продати) цінні папери, товари або кошти в певний час і на певних умовах у майбутньому, з фіксацією ціни такого продажу під час укладання такого контракту. Ф'ючерсний контракт — стандартний документ, що засвідчує зобов'язання продати (купити) цінні папери, товари або кошти в певний час і на певних умовах у майбутньому з фіксацією ціни на момент виконання зобов'язань сторонами контракту. Опціон — стандартний документ, що засвідчує право придбати (продати) цінні папери (товари, кошти) на певних умовах у майбутньому з фіксацією ціни на час укладання такого опціону або на час придбання за рішенням сторін контракту. Біржові угоди за різними критеріями поділяються на види. Найбільш загальним критерієм поділу є час виконання угоди. Згідно з цим критерієм є угоди: з негайним виконанням,  термінові.

 


16.06.2014; 14:14
хиты: 273
рейтинг:0
Профессии и Прикладные науки
право
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь