пользователей: 27938
предметов: 11944
вопросов: 221598
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

44. Основні правові системи сучасності.


Правова система – це комплекс взаємозалежних і узгоджених юридичних засобів, призначених для регулювання суспільних відносин, а також юридичних явищ, що виникають унаслідок такого регулювання (правові норми, правові принципи, правосвідомість, законодавство, правові відносини, юридичні установи, юридична техніка, правова культура, стан законності та її деформації, правопорядок та ін.)

1. Романо-германський тип (сім'я) правових систем, або європейсько-континентальний; його називають ще нормативно-актним (країни континентальної Європи - Італія, Франція, Іспанія, Португалія, Німеччина, Австрія, Швейцарія та ін.). Відмінною рисою романо-германської правової родини є те, що вона спочиває на нормативно-правових актах, що, як правило, кодифіковані. Найважливішим джерелом романо-германського права виступає закон. 

У межах цього типу (сім'ї) правових систем виділяють два підтипи, або дві правові групи: романська (Франція, Бельгія, Люксембург, Нідерланди, Італія, Португалія, Іспанія. Провідною в цій групі є національна правова система Франції); германська, або центральноєвропейська (Німеччина, Австрія, Швейцарія та ін. Провідною в цій групі є національна правова система Німеччини).

2. Англо-американський тип (сім'я) правових систем, або судово-прецедентний (Англія, Ірландія, США, Канада, Австралія, Нова Зеландія, деякою мірою - колишні колонії Британської імперії (нині 36 країн є членами Британської Співдружності) та ін.). Саме прецедент тривалий час був головною формою вираження і закріплення англійського права. Немає поділу права на приватне і публічне. Давнім джерелом англосаксонського права є звичай. Іншим джерелом англосаксонського права є закон (статут). Усередині англо-американського типу (сім'ї) правових систем розрізняють два підтипи, або дві групи: англійське загальне право (Велика Британія); американське право (США).

3. Змішаний тип (сім'я) правових систем, або конвергентний чи дуалістичний - виник на стику двох класичних сімей правових систем: романо-германської й англо-американської і має специфічні ознаки. У межах цього типу (сім'ї) виокремлюються такі групи: скандинавська, або північноєвропейська (Данія, Швеція, Норвегія, Ісландія, Фінляндія);  латиноамериканська (Аргентина, Парагвай, Уругвай, Чилі та ін.).

4. Релігійний тип (сім'я) правових систем:  мусульманське право;  індуїстське право; іудейське (єврейське) право. Представляє собою одну із багатьох сторін релігії ісламу, яка встановлює визначені правила і об’єкт вірування, а також вказує віруючим на те, що можна робити, а що не можна. Мусульманські юристи і богослови вважають, що врегулюванню нормам Корану і Шаріату підлягають як релігійна, так і етична сторони суспільного життя, взаємовідносини громадян як між собою, так і з державою. 

5. Традиційний тип (сім'я) правових систем: 1. далекосхідна, або традиційно-ідеологічна, група (основні підгрупи - китайська, японська); Походить вона з Китаю і пов'язана з філософським вченням Конфуція – це є одною з характерних рис цієї правової системи. В основі конфуціанства лежить прагнення людини співвідносити свою поведінку з космічною гармонією. Право з позицій конфуціанства має дуже загальний характер, не враховує багатоманітності людських відносин. 2. Африканська, або звичаєво-правова, група (країни Африки, Мадагаскар). Звичаєве право африканських держав має переважно неписаний характер і передається з покоління в покоління окремими на­родами або племенами, що робить його іноді єдиним джерелом права і дає уявлення про особливості культури цих народів. Звичаєво-правові системи здебільшого спрямовані на захист інтересів спільноти людей (роду, племені, родини, селища), а не суб'єктивних прав конкретних осіб. 

 


10.06.2014; 21:11
хиты: 360
рейтинг:0
Профессии и Прикладные науки
право
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь