пользователей: 28205
предметов: 12092
вопросов: 227127
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

7. Теорії подальшого розвитку держави.

Теорія  глобалізації виявляється  через  три  види  теорій:  теорію  мондиалізму, теорію золотого мільярду та теорію конвергенції.

Теорія мондиалізму передбачає  злиття  усіх  держав  та  народів  у  єдине планетарне  утворення  із  встановленням  Світового  Уряду,  знищенням  расових, релігійних,  етнічних,  національних  та  культурних  кордонів (І. Кант, О. Богданов.

Теорія золотого мільярду, згідно  якої  забезпечення  існування  на  планеті  може  бути

гарантованим лише для мільярду людей з найбільш розвинених країн,  у той час як усім  іншим  країнам  пропонується  бути  сировинним  придатком  та постачальником дешевої робочої сили для обслуговування  інтересів ТНК.  Згідно прихильників  цієї теорії (Ж.  Аталі,  Г.  Кісінджер  та  ін.)  планета  може  загинути  від  екологічних перевантажень. Наслідком реалізації цієї теорії стає світова диференціація на країни постіндустріального  Центру,  індустріальної  Напівпериферії  та  аграрної  Периферії.

Теорії конвергенції Згідно  цієї  теорії,  в  умовах  науково-технічної революції втрачається відмінність між капіталізмом та соціалізмом. При  цьому  кожна  група  запозичає  краще.  Внаслідок  цього відбувається зближення держав по їх сутності,  формам діяльності,  організації тощо (Сахаров).

Теорія відмирання держави. Прихильниками цієї теорії були К. Маркс, Ф. Енгельс, В. Ленін, М. Хмелінін та інші. Відповідно до неї держава не буде існувати завжди. Вона зникне з побудовою безкласового комуністичного суспільства, коли відпаде необхідність у державі як особливій політичній організації суспільства. Прихильники цієї теорії вважали,  що люди поступово звикнуть до дотримання правил спільного життя без примусу, без контролю з боку особливого апарату, тобто держави.

 


10.06.2014; 21:11
хиты: 473
рейтинг:0
Профессии и Прикладные науки
право
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь