пользователей: 28476
предметов: 12176
вопросов: 229194
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

66.Організаційно-тактичні основи пред'явлення для впізнання предметів.

Пред'явлення для впізнання - це слідча дія, яка полягає в пред'явленні, демонструванні свідку, потерпілому, підозрюваному або обвинуваченому предмета або особи з метою встановлення тотожності або групової належності (ст. ст. 174-176 КПК України). Пред'явлення для впізнання - це метод (спосіб) ідентифікації об'єктів за пам'яттю - ідеальним відображенням, слідами пам'яті. Об'єктами впізнання є: люди, матеріальні предмети (речі), трупи, тварини. Разом з тим існують тактичні особливості, що розроблені в криміналістиці, а саме: а) запросити всіх учасників (крім упізнаючого), пояснити їм мету та суть упізнання, ознайомити з нормами КПК; б) запропонувати особі, що пізнається, зайняти будь-яке місце серед інших осіб, разом з якими вона буде пред'явлена. Щодо предмета впізнання, то операцію з його розміщенням роблять поняті; в) розміщені предмети впізнання занумерувати бирками (крім осіб), зафіксувати загальну картину людей або предметів; г) пізніше запросити впізнаючого, якого попередити про кримінальну відповідальність за неправдиві свідчення, після чого запропонувати оглянути об'єкти та дати відповідь на запитання: «Чи впізнаєте Ви серед пред'явлених той предмет (особу), який спостерігали раніше у зв'язку з подією злочину?». Пізнаючий може брати пред'явлені предмети до рук, оглядати, а особам запропонувати встати, повернутися, підняти руки тощо; д) після впізнання об'єкта останній фотографують (предмети - масштабним, а особи - пізнавальним способом).  Будівлі та ділянки місцевості пред'являються в одному екземплярі, оскільки неможливо підібрати схожі об'єкти. Автори цього виду впізнання міркують, що сусідні будівлі та ділянки місцевості можуть бути об'єктами, серед яких пред'являється об'єкт упізнання. Подібні висновки спірні, а тактика проведення суперечить процесуальним вимогам ст. 174 КПК України. Особливості пред’явлення для впізнання предметів і тварин зумовлюються характером об’єктів впізнання і метою, з якою воно проводиться. Якщо стосовно предмета, що підлягає пред’явленню, відомі особливі ознаки, то слідчий повинен підібрати інші предмети з подібними ознаками. Якщо ж відомі тільки його загальні ознаки, то предмет повинен пред’являтися серед інших об’єктів з однорідними ознаками, але різними за видовими властивостями. Порядок пред’явлення для впізнання предметів і тварин здійснюється так само, як і при впізнанні живих осіб. Пред’явлення для впізнання тварин не регламентується КПК, але процес такого впізнання здійснюється з дотриманням тих самих криміналістичних прийомів, що використовуються при пред’явленні для впізнання предметів. 
Основними прийомами фіксації є: а) протоколювання; б) фотографування; в) відеозапис, кінозйомка та звукозапис; г) складання планів, схем і креслень.


27.05.2014; 21:02
хиты: 76
рейтинг:0
Профессии и Прикладные науки
право
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь