пользователей: 28476
предметов: 12176
вопросов: 229194
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

54. Організаційно-тактичні основи огляду трупу.

Огляд трупа — це слідча дія, що провадиться слідчим або особою, яка провадить дізнання, на місці знаходження трупа з метою виявлення ознак, що дозволяють встанови¬ти особу потерпілого, місце, час, обставини і причини смерті, а також для знайдення ознак, які вказують на мо¬жливого злочинця. Огляд трупа провадиться в присутності двох понятих і за участю судово-медичного експерта (або іншого лікаря). Порядок огляду трупа регламентований ст. 192 КПК.
При огляді трупа встановлюють фактичні дані, доступні безпосередньому спостереженню, фіксуються положен¬ня і поза трупа, стать, приблизний вік, особливості одягу і взуття, предмети, сліди, документи, що є на трупі і біля нього, а також тілесні ушкодження та трупні зміни.
Огляд трупа складається з двох етапів — загального і детального.
При загальному огляді досліджуються: 1) поза трупа і його положення на місці події; 2) зовнішній стан одягу на трупі;
3) знаряддя заподіяння смерті, що знаходяться на трупі.
При детальному огляді досліджуються:1) ложе трупа (ділянка підлоги або ґрунту під трупом); 2) одяг трупа; 3) тіло трупа та ушкодження на ньому.
Частини трупа описуються в такій послідовності: голо¬ва - обличчя - шия - груди - живіт - спина - руки - ноги.
При огляді одягу і взуття на трупі звертається увага на те, що саме одягнуто та в якій послідовності; стан одягу і взуття; ушкодження (розриви, розрізи, відірвані части¬ни) і забруднення; конфігурація країв ушкодженого одягу (рівні, нерівні та ін.); вміст кишень. Труп фотографують, складають схеми, виготовляють зліпки і відбитки слідів, беруть зразки волосся, крові, тка¬нин тіла, відбитки пальців. 

 

 


27.05.2014; 21:02
хиты: 87
рейтинг:0
Профессии и Прикладные науки
право
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь