пользователей: 28479
предметов: 12176
вопросов: 229195
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

51. Поняття і значення планування, як умови і методу наукової організації розслідування. Принципи, види і технологія планування розслідування.

Основним методом організаційно-управлінської діяльності по кримінальних справах є планування розслідування. Під плануванням розслідування розуміють визначен­ня шляхів розкриття та розслідування  злочинів, окреслення обставин, які підлягають з'ясуванню, а також встановлення найдоціль­ніших строків проведення необхідних слідчих дій та оперативно-розшукових заходів. Планування надає слідству цілеспрямованого характеру, забезпечує виконання  вимог  законності при розслідуванні, а також ефективне використання  наявних прийомів і засобів розслідування.  До принципів відносяться:

1) індивідуальність  планування 2) динамічність планування   3) конкретність планування 4) принцип реальності- 5) системність планування . У криміналістичній літературі згадуються і такі принципи планування, як повнота, обґрунтованість, своєчасність, відповідність форми і змісту. Але ці сторони планування і плану розслідування не мають самостійного значення і є окремими рисами перерахованих принципів. Процес планування тактичної операції включає: визначення її безпосередньої мети; встановлення і конкретизацію ресурсів, що знаходяться у разпорядженні слідчого; розробку варіантів дій; визначення безпосередніх виконавців і термінів виконання.

 

 


27.05.2014; 21:02
хиты: 86
рейтинг:0
Профессии и Прикладные науки
право
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь