пользователей: 28550
предметов: 12190
вопросов: 229609
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

25.Криміналістична відео-фоноскопія. Наукові засади і сучасні можливості дослідження звукових слідів та їх використання для розшуку й ототожнення джерела звуку.

Криминалистическая фоноскопия – ϶ᴛᴏ идентификация человека по голосу, она изучает звуковую информацию на звуковых, магнитных и других носителях, а также аппаратуру (магнитофоны, диктофоны и т. д.).Фоноскопическая экспертиза используется при расследовании уголовных дел по взяткам, коммерческому подкупу, вымогательствам, разнообразным мошенничествам и телефонному терроризму.В методику фоноскопической экспертизы положены следующие виды анализа устной речи человека:лингвистический – исследует устную речь человека, его интеллектуальные и психофизиологические особенности; акустический – направлен на изучение анатомических и других особенностей определенного субъекта. Фоноскопическая экспертиза позволяет судить о физических и психических признаках человека. Особенности фоноскопической экспертизы пробудут в том, что при изъятии кассет с какими-либо звуковыми следами следует соблюдать меры предосторожности для сохранения следов, кᴏᴛᴏᴩые могут также оказаться на данных объектах. По϶ᴛᴏму их рекомендуется брать строго в перчатках или пинцетами. Данный объект следует тщательно описать в протоколе (какая кассета, какая пленка, фирменные знаки кассеты и аудиопленки и др.), все дефекты и повреждения, кᴏᴛᴏᴩые обнаружены при детальном осмотре, также нужно зафиксировать в протоколе.

Фоноскопічних об'єктами як носіями криміналістично значущої інформації служать магнітні фонограми та технічні засоби, за допомогою яких записуються або відтворюються звукові сигнали.Фонозапісі можуть містити відомості:- про результати огляду місця та предметів, пов'язаних з подією злочину, причетних осіб (словесний опис обстановки, положення предметів, слідів і речових доказів);- висловлені свідками і очевидцями події припущення, версії та здогадки; опис заходів, вжитих для розкриття злочину по гарячих слідах;- про опитуванні громадян, які можуть дати цінну інформацію про підготовку злочину, суб'єкти, його вчинили, застосованих ними способи і т.д.;Дані, записані на фонограму і мають істотне значення для справи, використовуються для перевірки висунутих версій, вибору шляхів розкриття злочину і розшуку що зникли злочинця, ототожнення джерела звуку, встановлення монтажу або зміни запису та ін.

Криміналістичні дослідження фонограм голосу людини дають можливість одержувати об'єктивну настановну інформацію при аналізі усного мовлення диктора, пов'язану з його соціальними характеристиками (утворення, професія, рівень культури); емоційним станом (спокійний, збуджений, подавлений); регіоном формування усного мовлення (діалект, акцент); фізичними (біологічними) характеристиками (підлога, вік, ріст); психо-физиологическими особливостями (різні відхилення від норми при певних захворюваннях) і способами проголошення мови (читання, декламація, спокійна мова).

 


27.05.2014; 21:02
хиты: 382
рейтинг:0
Профессии и Прикладные науки
право
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь