пользователей: 28482
предметов: 12180
вопросов: 229329
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

24. Загальна характеристика криміналістичних засобів, методів і прийомів фіксації ознак зовнішності людини.

Наукою криміналістикою розроблені або пристосовані запозичені з інших галузей знання криміналістичні методи для фіксації ознак зовнішності живої особи, трупа, а також техніко-криміналістичні засоби, прийоми як складові відповідного методу.

1. Опис - словесний (вербальний) виклад ознак зовнішнього вигляду людини в процесуальних і непроцесуальних документах, що може бути довільним і впорядкованим. Суто криміналістичним є метод словесного портрета - науково-обгрунтований, упорядкований (систематизований) опис ознак зовнішнього вигляду людини за допомогою єдиної спеціально розробленої термінології.

Основою методики словесного портрета є положення про відносну незмінність, індивідуальність поєднання багатьох ознак, що характеризують особливості будови тіла людини та її функціональні характеристики, а також їх достовірне відображення.

2. Фотографування та відео -, кінозйомка - об'єктивне відображення елементів і ознак зовнішності людини із застосуванням технічних засобів. Основним є метод у пізнавальної (сигналетичної) фотозйомки (останнім часом і відеозйомки).

Виконують три погрудні знімки в 1/7 натуральної величини: правий профіль, анфас, лівий напівпрофіль (виготовляють лише два перші знімки); повний комплект - лівий профіль, знімок спереду в повний зріст. На погрудних знімках особу фіксують без головного убору, окулярів, волосся не повинно затуляти чоло, вуха, тло має бути однорідним світло-сірим.

Довільна фото -, відео -, кінозйомка, під час якої також фіксуються ознаки зовнішності, провадиться в перебігу слідчих дій, оперативно-розшукових заходів.

3. Метод суб'єктивного портрета - зображення обличчя, фігури людини, виготовлене відповідно до уявлень очевидця:1) рисований (мальований) портрет виконує художник, але може і безпосередньо очевидець, якщо вміє;2) композиційні портрети - виготовлені за допомогою фотознімків, малюнків елементів і ознак зовнішнього вигляду людини.4. Посмертні маски і зліпки - з невпізнаних трупів.

5. Пластична (скульптурна) або графічна реконструкція обличчя за черепом

 


27.05.2014; 21:02
хиты: 71
рейтинг:0
Профессии и Прикладные науки
право
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь