пользователей: 28228
предметов: 12116
вопросов: 227945
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

12 Об’єкти і суб’єкти криміналістичної ідентифікації, її види і форми

Об’єкти- Перша група - ототожнювані (ідентифіковані) - це такі об'єкти, встановлення тотожності яких є метою дослідження. До таких належать цілісні об'єкти матеріального світу: люди, тварини, трупи, різноманітні предмети (речі), механізми, пристрої, приміщення, ділянки місцевості. Друга класифікаційна група -ототожнюючі (ідентифікуючі) - об'єкти, за допомогою яких відбувається ототожнення. До таких належать: матеріально-фіксовані відображення об'єкта (сліди-відображення, фотознімки, рукописи тощо), частки одного й того ж предмета, уявні образи, описи ознак об'єкта тощо. Зразками визнають матеріальні об'єкти, які безперечно походять від об'єктів, що підлягають перевірці, відображають достатній обсяг ознак останніх Вільні зразки - об'єкти, що виникли безвідносно до розслідуваної події та існували до порушення кримінальної справи Експериментальні зразки - об'єкти, спеціально створені (збирані) для порівняльного дослідження після порушення кримінальної справи, - наприклад, зразки крові, відібрані у підозрюваного. Суб'єктами криміналістичної ідентифікації слід вважати слідчого, оперативного працівника, прокурора, спеціаліста, експерта, суд (суддю), а також таких учасників кримінального процесу: свідка, потерпілого, підозрюваного, обвинуваченого, підсудного. Види:1. За характером встановлюваного тотожності, - Індивідуальної називається ідентифікація, при якій встановлюється наявність або відсутність тотожності певного об'єкта; - Груповий називається ідентифікація, при якій встановлюється належність об'єкта до певної групи. 2.  За властивостями ідентифікованих об'єктів: - Ідентифікація за ознаками зовнішньої будови (наприклад, людини за рисами обличчя); - Ідентифікація за функціонально-динамічних особливостей (за ходою людини). 3. З урахуванням того, до якої галузі криміналістики відносяться порівнювані об'єкти, можна виділити наступні види ідентифікації: трассологическую, дактилоскопічну, почеркознавчу, балістичну та ін 4. По об'єкту порівняльного дослідження виділяють ідентифікацію: людину, трупа, транспортного засобу, предметів, речей і т.д. 5. По суб'єкту ототожнення розрізняють: слідчу, експертну і судову ідентифікацію.Форми:процесуальна (ідентифікаційна експертиза пред’явлення для  впізнання, огляд і освідування,виїмка і обшук).Непроцесуальна(експертне дослідження,попереднє до експертне дослідження реч доказів слідчим,перевірка особистості по документам,використ кримінал обліків).

 

 


27.05.2014; 21:02
хиты: 386
рейтинг:0
Профессии и Прикладные науки
право
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь