пользователей: 28479
предметов: 12176
вопросов: 229195
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

6. Злочин як процес взаємодії і відображення (слідоутворення). Елементи механізму злочинної діяльності.

Суть злочину як суспільне небезпечного діяння (або бездіяння) полягає у фізичній дії суб'єкта, внаслідок якої в оточуючому середовищі виникають зміни, а також кінцевий продукт — корисний або некорисний і соціальне небезпечний для суспільства. З цього, злочин — це завжди діяльність суб'єктів між собою і матеріальним середовищем, завжди взаємодія матеріальних і ідеальних слідів.

Відображення — це результат процесу відбиття, сліди в широкому розумінні (матеріальні та ідеальні).

 механізм вчинення злочину є системою взаємодій реальних об’єктів матеріального світу і тому він охоплює явища, події і факти реальної дійсності, моменти і відрізки часу, людей, ділянки місцевості та простору, предмети, речі, механізми і комп’ютерні системи, тварин, об’єкти рослинного світу тощо.

1) механізм злочину включає в себе три причино-наслідкові зв’язки щодо стадій вчинення злочину – підготовка, вчинення та приховування злочину;

2) кожний причино-наслідковий зв’язок складається із двох елементів: перший характеризує зв’язок між системою детермінуючих факторів і способів дій злочинця; другий – залежність між комплексом слідів і способом дій злочину та обстановкою, в якій він застосовувався.

Структура злочинної діяльності складається з таких елементів:

Суб’єкт ----- Засоби діяльності ---- Предмет злочинної діяльності ---- Сліди злочину.

Суб’єкт злочинної діяльності - фізична особа, здатна діяти, вступати взаємодію, проводити роботу і таким чином відображати себе. Суб’єкт злочину не просто фізична особа він має бути осудним, усвідомлювати свої дії, вміти визначати мету, складати план її реалізації, мати відповідний вік.

Засоби злочинної діяльності - це засоби «Праці злочинця», до яких належать не тільки матеріальні предмети, але й не матеріальні діяння, слово, мімічні рухи тощо.

Предмет злочинної діяльності- це кінцевий продукт, результат протиправної діяльності суб’єкта, перед яким опиняється слідчий на стадії порушення кримінальної справи.

Сліди злочинної діяльності - це явні  і неявні зміни які призводять до порушень функції людини, речей і відношень між ними.

 


27.05.2014; 21:02
хиты: 83
рейтинг:0
Профессии и Прикладные науки
право
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь