пользователей: 27948
предметов: 11958
вопросов: 222107
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

21. Поняття і ознаки міжнародного приватного права

Міжнародне приватне право – сукупність норм (галузей) права яка регулює відносини між фізичними та юридичними особами різних правових систем.

В. П. Звеков визначає такі характерні ознаки міжнародного приватного права:

1) регулювання приватноправових відносин, що виникають в умовах міжнародного життя;

2) наявність свого предмета та метода регулювання;

3) належність до галузі внутрішньодержавного приватного права;

4) тісний зв’язок з цивільним правом;

5) тісний зв’язок з міжнародним публічним правом.

Предметом міжнародного приватногоправа є цивільні, сімейні, трудові та процесуальні правовідносиниз «іноземним елементом». О. Ф. Скакун, ознаками галузей приватного права є: регулювання відносин приватних осіб між собою; забезпечення приватних інтересів, забезпечення вільного волевиявлення суб'єктів при реалізації своїх прав, широке використання договірної форми регулювання.

 


25.05.2014; 15:58
хиты: 464
рейтинг:0
Профессии и Прикладные науки
право
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь