пользователей: 29970
предметов: 12313
вопросов: 233119
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

95. Судові процедури, які застосовуються щодо боржника.

Відповідно до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» щодо боржника застосовуються такі судові процедури банкрутства:

 - розпорядження майном боржника;

 - мирова угода;

 - санація (відновлення платоспроможності) боржника;

 - ліквідація банкрута.

 З метою забезпечення майнових інтересів кредиторів в ухвалі господарського суду про порушення провадження в справі про банкрутство (додаток Х) або в ухвалі, прийнятій на підготовчому засіданні, зазначається про введення процедури розпорядження майном боржника і призначається розпорядник майна в порядку, встановленому Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». Розпорядження майном боржника – це система заходів щодо нагляду та контролю за управлінням і розпорядженням майном боржника з метою забезпечення збереження й ефективного використання майнових активів боржника та проведення аналізу його фінансового становища.

 Ухвала суду про призначення розпорядника майна може бути оскаржена у встановленому порядку. Розпорядник майна призначається на строк не більше ніж на шість місяців. Цей строк може бути подовжений або скорочений судом за клопотанням комітету кредиторів чи самого розпорядника майна або власника (органу, уповноваженого управляти майном) боржника.

 Після призначення розпорядника майна і до припинення процедури розпорядження майном органи правління боржника не мають права без згоди розпорядника майна приймати рішення про:

 - реорганізацію (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) і ліквідацію боржника;

 - створення юридичних осіб або про участь в інших юридичних особах;

 - сворення філій та представництв;

 - виплату дивідендів;

 - проведення боржником емісії цінних паперів;

 - виід зі складу учасників боржника юридичної особи, придбання в акціонерів раніше випущених акцій боржника;

 - про участь боржника в об'єднаннях, асоціаціях, спілках, холдингових компаніях, промислово-фінансових групах чи інших об'єднаннях юридичних осіб.

 


06.11.2013; 13:52
хиты: 75
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2019. All Rights Reserved. помощь